ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม (กวป.)

แสดง 1 ถึง 8 จาก 8 ผลลัพธ์

#IDครั้งที่ปี พ.ศ.ระเบียบวาระการประชุมวันที่เวลาสถานที่รายละเอียด
18112562พฤษศจิกายน2019-12-04เวลา 13.30น.-16.30น.ห้องประชุมโรงพยาบาลบรบือรายละเอียด
27102562ตุลาคม2019-10-31เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
3692562กันยายน2019-10-02เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
4582562สิงหาคม2019-09-03เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
5472562กรกฏาคม0000-00-00เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
6362562มิถุนายน0000-00-00เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
7252562พฤษภาคม2019-05-31เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
8142562เมษายน2019-04-29เวลา 13.30น.-16.30น.สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคามรายละเอียด
Click ที่นี่
ลำดับ
เรื่อง
วันที่
เวลา
สถานที่
== วาระ ==
== เอกสาร ==
15
มีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562
29 มีนาคม 2562
เวลา 13.30น.-16.30น.
สสจ.มหาสารคาม


14
กุมภาพันธ์ 2562 ครั้งที่ 2/2562
28 กุมภาพันธ์ 2562
13.30น.-16.30 น.
รพ.กันทรวิชัย


13
มกราคม 2562 ครั้งที่ 1/2562
1 มกราคม 2562
13.30น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


12
ธันวาคม 2561 ครั้งที่ 12/2561
28 ธันวาคม 2561
13.30น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


11
พฤศจิกายน 2561 ครั้งที่ 11/2561
30 พฤศจิกายน 2561
13.30น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


10
ตุลาคม 2561 ครั้งที่ 10/2561
31 ตุลาคม. 2561
13.30น.-16.30 น.
รพ.แกดำ


9
 กันยายน 2561 ครั้งที่ 9/2561
28 กันยายน 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


8
 สิงหาคม 2561 ครั้งที่ 8/2561
31 สิงหาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


7
 กรกฏาคม 2561 ครั้งที่ 7/2561
31 กรกฏาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


6
 มิถุนายน 2561 ครั้งที่ 6/2561
29 มิถุนายน 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


5
 พฤษภาคม 2561 ครั้งที่ 5/2561
31 พฤษภาคม 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


4
 เมษายน 2561 ครั้งที่ 4/2561
30 เมษายน 2561
13.30 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม


3
 มีนาคม 2561 ครั้งที่ 3/2561
2 เมษายน 2561
13.00 น.-16.30 น.
รพ.กุดรัง


2
 กุมภาพันธ์ 2561 ครั้งที่ 2/2561
2 มีนาคม 2561
13.00 น.-16.30 น.
สสจ.มหาสารคาม
1
 มกราคม 2561 ครั้งที่ 1/2561
31 มกราคม 2561
13.00 น.-16.30 น.
โรงพยาบาลวาปีปทุม