เลขที่หนังสือมค0627/435
เรื่องขออนุญาตเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมเผยแพร่หลักฐานในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตาม แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ๒๕๖๓
ไฟล์หนังสือ/ภาพeca0f91cfcf6f64b12c674cf14b129d0.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก57
ลงวันที่2019-12-13
แสดงหน้าเว็บหลัก...25
อ่านแล้ว30
สร้างโดยsunny
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อSep 23, 2020 9:09:23 AM
สร้างโดยระบบเมื่อDec 16, 2019 3:20:29 AM
สังกัด00452