เลขที่หนังสือมค 0627/216
เรื่องรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนตุลาคม 2561-พฤษภาคม 2562
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติม
ไฟล์หนังสือ/ภาพ1fd8515823bb22acff94c4ccc72b70e7.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก40
ลงวันที่2019-06-14
แสดงหน้าเว็บหลัก...25
อ่านแล้ว32
สร้างโดยsa.yatpramot
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อJun 6, 2020 5:40:08 PM
สร้างโดยระบบเมื่อJun 29, 2019 1:57:42 PM
สังกัด00452