เลขที่หนังสือมค 0832/134
เรื่องEB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด
ไฟล์หนังสือ/ภาพDownload File คลิกที่นี่
รายละเอียดเพิ่มเติมEB 21 กรอบแนวทาง คำสั่ง กลไก การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในสังกัด
ไฟล์หนังสือ/ภาพb105244b5e3e3c212b6976eb054b62ac.pdf
ไฟล์หนังสือ/ภาพ
ผู้รับผิดชอบหลัก40
ลงวันที่2019-03-15
แสดงหน้าเว็บหลัก...25
อ่านแล้ว59
สร้างโดยsamai8644
ปรับปรุงโดยระบบเมื่อOct 16, 2019 3:39:37 PM
สร้างโดยระบบเมื่อMar 18, 2019 2:42:05 PM
สังกัด00451