แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ2020-03-02114a1f3e3d61503622e74188481f23d9ef.pdf
162มค 0032.001รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25602017-03-22116737e4d81ed8d63b6ccaad325bd1b48c.pdf
163มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25602017-09-1511b49f111472a83b8c0c24130852f1f8bb.pdf
164มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ2020-03-0211c23661dfcdefc2cf165ec5ad3e2d987e.pdf
165มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ2020-01-1511da89e0861335ea28c5d9cb392cb263c6.pdf
166-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 25612017-10-0911acdd5d5fd57060fa9d65b3adb83597f4.pdf
167มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25592016-11-03112f70de10b0e05e0bdeed7ea50da407e7.pdf
168มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25602017-10-0411bc854ca581853ca86df014866770c25c.pdf
169ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2560 ไตรมาสที่ 22017-03-30118573c77f12c598601c9292f6174f6d5d.pdf
170มค0032.001/-เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)2018-06-2811ef86fa04358610561246de970b927ab8.pdf
171ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค จัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 22017-03-3011a3673dd52e56a8c6ee2e8759ec707eba.pdf
172มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง) ตามแบบฟอร์ม คตง.2018-07-02119cd9ab5de776dd280a934c7863ab5a92.pdf
173มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Best Product2018-07-02116feed1053d32d0216ef5e79fa3980104.pdf
174-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ2020-01-0811756af389864aa7b2ecf07d4946f9c996.pdf
175มค 0032.301/02/2644ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 2016-11-18113e7df2f3de1f5c70e1b5a1e9c19d09b9.pdf
176มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2020-01-10117677d5f5f96c2811bd45320e8d3f4907.pdf
177มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ2020-03-1311ee16c46606f34d85608f119a9a6ab89c.pdf
178มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ2020-03-1311ecfacaf7632dc8466bd514173c760446.pdf
179มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25612018-03-2811a5a1219e48e44ca4c260188e8707c627.pdf
180มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25612018-06-30114e50dd437ab15e0b8020768fc8b0984e.pdf