แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,618 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161มค 0032.301/02/54รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม25592017-01-1111f75548696e5cf4af0ac1aad22d27d588.pdf
162มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25622018-08-20112884443c0decad716fd1514b5e544d1f.pdf
163มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม 25602018-02-02119e607bec0de2698232c190902d6201b0.pdf
164มค 0032.002/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 25602017-06-16112739ecf54efe2427805fe6c3a9a652db.pdf
165มค 0032.002/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 25602017-07-0311b80d9eff164a3e77d1c0d3798c814611.pdf
166มค0032.001/-สรุปผลการดำเนินงานรายจ่ายงบลงทุน ปีงบประมาณ 2561 (ไตรมาสที่ 1)2018-01-09115cf03a62f5c79960eff8e518fb4de6c6.pdf
167มค0032.001.3/-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-12-11119ed17155936073719dfcc8cf8ee7ade6.pdf
168มค0032.001.3/-ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง กรอบแนวทางในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง2019-12-1111360a3d2a62690fe2f5ab92dedd0c948a.pdf
169มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-12-1111b0e8e2bdf38b26c0014277760a698f86.pdf
170มค0032.001.3/-ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.25602019-12-1111e5c447720525bd17e693195b1915e521.pdf
171มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบกลางปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2019-01-25111a605c5d8ee8608f82ef8c695e2064a8.pdf
172มค0032.001.3/-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-10-0711dc4d6cd46e94c1b54823d2d41ab69284.pdf
173มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.26522019-02-0611eaced3248f35d2832ac43342bf21fa79.pdf
174มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ2020-10-121129c9a76e63c96e4dfd5eae84917b724b.pdf
175มค0032.001.3/-สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25612019-02-08115966de354d2c87d65d4f38d43d4bb644.pdf
176รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง(เฉพาะงบลงทุน) ปี 2560 ไตรมาสที่ 12017-01-261162b344fa5eae37a531e7240b30e983e9.pdf
177มค0032.001/-วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602018-02-13117f67a031270af9714cf1605a2acac3c7.pdf
178มค0032.001.3/-แผนกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-01-041175559b1f823ddd6bfbaadadefbdaa7a0.pdf
179มค 0032.301/02/2186สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย2016-09-1611f41127a30c290677426e48a38c00876c.pdf
180มค0032.001.3/-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง2019-05-211195f83d651bc992d7f2634dab83d6d5db.pdf