แสดง 261 ถึง 280 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
261มค 0032.002/ ว 1453ขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 25622019-05-161290b51d40a64e1f3d460184163a20fd23.pdf
262มค 0032.002/ ว 1452ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 2019-05-1612e0bf812610a686af4c8d5b33adc54608.pdf
263อว 0405/ ว 2250ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 25632019-10-2512cc11bbd51ab69c21d3e178e25dedacaf.pdf
264สธ 0219/ 2281ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา"2018-02-26125c3b338e2b9e20946752de41029407d7.pdf
265อว 64.13/ วจ 617/2562ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 20192019-10-2512
266สธ 0625/บ/019ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online Submission2018-02-2612619e17b2d2355af918f4366b2f1fe53b.pdf
267มค 0032.002/ ว 316ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 25612018-02-0212a96bf54d242a5f602e04fa031c212420.pdf
268สธ 0210/ว 2011ประชาสัมพันธ์ชวนบุคลากรเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ Geoinfotech 20172016-09-1412a2dab1edfbd1fb7a4824fc39f2435414.pdf
269สธ 0232.03/ ว 451ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)2020-02-19122833d4651a36c572ec0c8e90ee7a7bda.pdf
270สวสท 0058/2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 20162016-09-13121cdf79011be43e3f0ecc449c7f040117.pdf
271สธ 0305/5201ประชาสัมพันธ์ "โครงการให้คำปรึกษาด้านการวิจัยแก่หน่วยงานสังกัดกระทรวงสาธารณสุข"2018-01-101285ff5519bcfa70d4232474ac15d9105a.pdf
272ศธ 0517.0617/ ว. 3492ประชาสัมพันธ์ผลงานนวัตกรรม และผลงาน Know-how คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธบดี มหาวิทยาลัยมหิดล2018-01-1012fc636620bc5d7c6b85d4f30cae7baffe.pdf
273-ตารางกำหนดการนำเสนอผลงานในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25612018-03-181222ce28cb9fc0eebfcdbbf4b0def3fe47.rar
274-กำหนดการประชุมงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25612018-03-1812d02d9b621032176a9039972f7de85814.pdf
275สธ 0216/27261ขอเชิญเข้าร่วมโครงการชี้แจงแนวทางการเขียนผลงานส่งสมัครรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2019 และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (TEPGA) ประจำปี พ.ศ. 25622018-10-0912fa2e71287900dbcd61945fe703f15f67.pdf
276มค่ 0032.002/ว619ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมเชิงปฏิบัติการมหกรรมวิชาการสาธารณสุข จ.มหาสารคาม 25602017-03-091278f5333bb5d434e7fd4ae8114edce816.pdf
277มค 0032.002/ ว 611ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุขของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 25622019-03-1412604ca6a937e0b79fccf74c8d48783514.pdf
278สธ 0219/ 15134 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2560ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข กับการเปลี่ยนแปลงสู่ยุค New Normal ประจำปี 2563 2020-08-1312ba5bd102ec18212884b886a4c52b9282.pdf
279สธ 0219/ว372ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย(MOPH R2R Forum) ประจำปี 25612018-06-1812bcd9249afc9327716506ffd26c8757ad.pdf
280สธ 0604.04/ ว 14การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award2018-01-2312b479bb03f01b59378d3ecd3de2873e52.pdf