แสดง 221 ถึง 240 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
221-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2563 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ2020-01-0811756af389864aa7b2ecf07d4946f9c996.pdf
222มค 0032.301/02/2644ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 2016-11-18113e7df2f3de1f5c70e1b5a1e9c19d09b9.pdf
223มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 2020-01-10117677d5f5f96c2811bd45320e8d3f4907.pdf
224มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 1 โครงการ2020-03-1311ee16c46606f34d85608f119a9a6ab89c.pdf
225มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ2020-03-1311ecfacaf7632dc8466bd514173c760446.pdf
226มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25612018-03-2811a5a1219e48e44ca4c260188e8707c627.pdf
227มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 25612018-06-30114e50dd437ab15e0b8020768fc8b0984e.pdf
228มค0032.001.3-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง 2019-03-081121f014a1d71bfaca32893018761f07c1.pdf
229มค 0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-11-111164a4d636fc8330baf5379c84454a3531.pdf
230มค0032.001.3/-ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-11-1811cf7900be6023d71cfcaefaaa0478ef41.pdf
231มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-07114deab1d655eb75bdbb8cd735232caa73.pdf
232มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ2020-11-2611b08d7aa7bd4883984a13ab8db0f4f98e.pdf
233มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25612018-04-0911c00a3ebd4d96fd975a4dc25ddcc20ae6.pdf
234มค 0032.002/02/671รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม25602017-04-1111a4b4bab6f5b7d67f910fa660b12ffc2c.pdf
235มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25602017-11-06115676bf67815ac79f43a0c3457e75cb8e.pdf
236มค0032.301/02/2779ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-091134584f162b9640ed049e1448d874d893.pdf
237มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25612018-07-111135c0a2392e9b8dea54af68d128ffe16f.pdf
238มค0032.001-แผนการจัดซื้อวัสดุ(งบดำเนินงาน) ปี 26512018-02-02114c8d3965c5c9d4cf9f9d90ac0d7b5256.pdf
239มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25612018-04-30115b8114c90673eb10d89d65cd0cfcdb08.pdf
240มค0032.001/-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม จำนวน 2 รายการ2017-11-281181de830d7ae2e184660b0404b1cfeb74.pdf