แสดง 201 ถึง 220 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
201มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25602017-08-09116a570e70038ce0f68069a345d788fe3b.pdf
202มค 0032.001.3/-ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)2019-12-1211ff030fe61cb266adb53f5efbc1064dfe.pdf
203มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25592016-10-0611a23a25b56214ad2b3c8ca30cbea9b500.pdf
204แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-0711cb20fa4b321134ba3781ce01a6e215c9.pdf
205มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25612018-10-02110ba4b7c1fe9d016ad0999385c863c1ab.pdf
206มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25602017-08-28113c5fb7470a927e63de07c558388ff3ab.pdf
207มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25612018-10-17110f0594c8b706dbbbac1e24498031b148.pdf
208มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ2020-03-02114a1f3e3d61503622e74188481f23d9ef.pdf
209มค 0032.001รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25602017-03-22116737e4d81ed8d63b6ccaad325bd1b48c.pdf
210มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25602017-09-1511b49f111472a83b8c0c24130852f1f8bb.pdf
211มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ2020-03-0211c23661dfcdefc2cf165ec5ad3e2d987e.pdf
212มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ2020-01-1511da89e0861335ea28c5d9cb392cb263c6.pdf
213-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 25612017-10-0911acdd5d5fd57060fa9d65b3adb83597f4.pdf
214มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25592016-11-03112f70de10b0e05e0bdeed7ea50da407e7.pdf
215มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25602017-10-0411bc854ca581853ca86df014866770c25c.pdf
216ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปี 2560 ไตรมาสที่ 22017-03-30118573c77f12c598601c9292f6174f6d5d.pdf
217มค0032.001/-เผยแพร่แผนการจัดจ้าง ปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ (โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ)2018-06-2811ef86fa04358610561246de970b927ab8.pdf
218ประกาศผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและเทคนิค จัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 22017-03-3011a3673dd52e56a8c6ee2e8759ec707eba.pdf
219มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2561 (ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลง) ตามแบบฟอร์ม คตง.2018-07-02119cd9ab5de776dd280a934c7863ab5a92.pdf
220มค0032.001/-ประกาศเผยแพร่แผนจ้างเหมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ Best Product2018-07-02116feed1053d32d0216ef5e79fa3980104.pdf