แสดง 201 ถึง 220 จาก 4,428 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
201สธ 0210/256สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub) รอบที่22017-01-0612ecfb5fd699071dc4a20c68ae0921ab36.pdf
202มมก.374/2561ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย2018-08-1012fc2d7b745a6dd580b8c524c67bcfe934.pdf
203สธ 0207.04/ ว 2170ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"2019-10-1012d3c1e75cf0bdda7575a465bd392aa0e3.pdf
204สธ 0219/ 21221ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ประจำปีงบประมาณ 25612018-08-30122018-08-30-0000001.pdf
205มค 0032.002/ ว 2401ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25622019-08-0712a1cca46d3541757080c7e42857cc853f.pdf
206ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลรูปแบบโปรเตอร์ 2016-09-14125f9a6e495dbbde939b6022a3a990600b.pdf
207นศ 0032.102/640ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"2017-01-3012935c85a47f3e041804df8996ec276c3a.pdf
208วช 0005/ว9986ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ2017-01-3012ee5992b7f9eeb7cdd72e71031ce51427.pdf
209ที่ ชสท.ภอน./ว.17/2561ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-05-30125ec34d3635535a0e74069ca3a3514e5a.pdf
210ที่ ชสท.ภอน./ว.19/2561ขอเชิญประชุมวิชาการ และประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 25612018-05-3012263f9b32f205991f8f1e9c9abf0f5940.pdf
211มค 0032.002/ ว 1948ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-2512ca03622a028e63149412aa1a0c9b790d.pdf
212มค 0032.002/ ว 1453ขอเชิญส่งผลงานและลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมการเครือข่ายวิจัยโรงพยาบาล ครั้งที่ 12 ประจำปี 25622019-05-161290b51d40a64e1f3d460184163a20fd23.pdf
213มค 0032.002/ ว 1452ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2562 2019-05-1612e0bf812610a686af4c8d5b33adc54608.pdf
214อว 0405/ ว 2250ขอเชิญเสนอผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมเข้าร่วมจัดแสดงนิทรรศการในงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 25632019-10-2512cc11bbd51ab69c21d3e178e25dedacaf.pdf
215สธ 0219/ 2281ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย (พ.ศ.2461-2561) "เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปีแห่งการพัฒนา"2018-02-26125c3b338e2b9e20946752de41029407d7.pdf
216อว 64.13/ วจ 617/2562ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 20192019-10-2512
217สธ 0625/บ/019ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ผ่านระบบ online Submission2018-02-2612619e17b2d2355af918f4366b2f1fe53b.pdf
218มค 0032.002/ ว 316ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ เพื่อประกวดในงานมหกรรมวิชาการสาธารณสุข ประจำปี 25612018-02-0212a96bf54d242a5f602e04fa031c212420.pdf
219สธ 0210/ว 2011ประชาสัมพันธ์ชวนบุคลากรเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ Geoinfotech 20172016-09-1412a2dab1edfbd1fb7a4824fc39f2435414.pdf
220สธ 0232.03/ ว 451ขอเชิญส่งผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการ National Palliative and Hospice Care Conference (NPHC2020)2020-02-19122833d4651a36c572ec0c8e90ee7a7bda.pdf