แสดง 181 ถึง 200 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181มค0032.001.3-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร จำนวน 3 หลัง 2019-03-081121f014a1d71bfaca32893018761f07c1.pdf
182มค 0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ งบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25632019-11-111164a4d636fc8330baf5379c84454a3531.pdf
183มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-07114deab1d655eb75bdbb8cd735232caa73.pdf
184มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25612018-04-0911c00a3ebd4d96fd975a4dc25ddcc20ae6.pdf
185มค 0032.002/02/671รพ.พยัคฆภูมิพิสัย สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม25602017-04-1111a4b4bab6f5b7d67f910fa660b12ffc2c.pdf
186มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25602017-11-06115676bf67815ac79f43a0c3457e75cb8e.pdf
187มค0032.301/02/2779ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-091134584f162b9640ed049e1448d874d893.pdf
188มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25612018-07-111135c0a2392e9b8dea54af68d128ffe16f.pdf
189มค0032.001-แผนการจัดซื้อวัสดุ(งบดำเนินงาน) ปี 26512018-02-02114c8d3965c5c9d4cf9f9d90ac0d7b5256.pdf
190มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25612018-04-30115b8114c90673eb10d89d65cd0cfcdb08.pdf
191มค0032.001/-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม จำนวน 2 รายการ2017-11-281181de830d7ae2e184660b0404b1cfeb74.pdf
192มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฆภูมิพิสัย2019-06-21115fd63f7a3aa068ee42d335d0132a7ee0.pdf
193แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 12017-01-2311876269d6b2b609dbda681745b752aa7e.pdf
194รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 และ รายงานปรับปรุงการจัดซื้อในปี 25602017-01-2311ef633e672217f577539066b0f2a65232.pdf
195สธ 0604.04/ว1550การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award2016-12-29123f71da3bab5b98b8d128066d419d80f4.pdf
196สธ 0210/256สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub) รอบที่22017-01-0612ecfb5fd699071dc4a20c68ae0921ab36.pdf
197มมก.374/2561ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย2018-08-1012fc2d7b745a6dd580b8c524c67bcfe934.pdf
198สธ 0207.04/ ว 2170ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"2019-10-1012d3c1e75cf0bdda7575a465bd392aa0e3.pdf
199สธ 0219/ 21221ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ประจำปีงบประมาณ 25612018-08-30122018-08-30-0000001.pdf
200มค 0032.002/ ว 2401ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25622019-08-0712a1cca46d3541757080c7e42857cc853f.pdf