แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
16111.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2020-03-0235
16211.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2020-08-0335
1630 1. มอบเกียรติบัตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน ๑๓ คน (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)2019-05-2935
16411.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2020-03-0235
16511.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2020-08-0335
16602. การมอบเกียรติบัตรผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ระดับจังหวัดมหาสารคาม ประจำปี 2562 (กลุ่มงานบริหารทรัพยากรฯ)2019-05-2935
16711.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2020-01-0235
16811.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-03-0235
169002เอกสารประกอบการจัดทำข้อมูลตรวจราชการรอบที่ 2/25632020-06-0214
17011.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2020-08-0335
17103. มอบเกียรติบัตรผู้นำเสนอผลงานการสอบสวนโรค ปี 2562 (กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ)2019-05-2935
17244.2 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-10-3035
17311.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-01-0235
17411.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-03-0235
17511.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2020-08-0335
176มค 0832/195การปรับปรุงขั้นตอน/แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน2018-05-1525
177รายงานเดือน กพ-622019-03-1223
1781 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ<br> 1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม<br> เพื่อทราบ 2019-05-2935
17911.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-01-0235
18011.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-08-0335