แสดง 141 ถึง 160 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
14133.1.1 การยกระดับระบบสุขภาพปฐมภูมิและ อสม. ให้คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน (สสอ. จับฉลาก)2020-12-2935
14244.1.1 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ขออนุมัติงบค่าเสื่อมเหลือจ่าย ปี 2563 เข้าเงินบำรุง 379,755.36 บาท2021-01-2835
143สธ 1103.10/ว.321ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรเฉพาะทางสาขาการพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจและหลอดเลือด ปีงบประมาณ 25642021-03-032
144IN 1ผลงานวิชาการด้านนวัตกรรม 12019-06-2539
145lT 0232.05/; 2255ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมสาธารณสุขแห่งประเทศไทย ประจำปี 25622019-08-202
14611.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-05-2935
14733.1.2 Sepsis (รพ. จับฉลาก)2020-12-2935
14844.1.2 โรงพยาบาลนาดูน ขออนุมัติฯ ปี 2562 เข้าเงินบำรุง 12,113.85บาท ปี 2563 เข้าเงินบำรุง 716,743.37 บาท2021-01-2835
1491รายงานประจำเดือน มิ.ย.602017-07-2123
15011.2 เรื่องผู้บริหาร สสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2020-05-2935
15144.1.3 โรงพยาบาลมหาสารคาม ขออนุมัติฯ ปี 2563 เข้าเงินบำรุง 256,910 บาท2021-01-2835
152รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 ปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์2021-03-0323
15311.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2020-05-2935
15444.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2020-12-2935
15544.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคล2021-01-2835
15611.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2020-05-2935
15711.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2020-05-2935
15844.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-12-2935
15911.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-05-2935
16011.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-05-2935