แสดง 101 ถึง 120 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
101อว 64.13/ วจ 617/2562ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 20192019-10-2512
10211.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2019-06-2835
103มค0032.001/-ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อนกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 31 คัน2017-08-224
10411.2.8 สาธารณสุขอำเภอ2019-06-2835
10555.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2020-05-2935
10611.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2019-10-3035
107มค0032.001.3/-สัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 34/25622019-05-2232
1083 3.1.1 สสอ. (จับสลาก) PMQA2019-06-2835
10933.1.2 รพ. (จับสลาก) CFO2019-08-3035
11011.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2019-10-3035
11111.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-10-3035
11244.1.1 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียน ทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 รวมจำนวน 45 อัตรา2020-05-2935
1130032.002/-วาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/25612018-02-277
1144 4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์2019-06-2835
11544.1.2 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ2020-05-2935
11655.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-06-2835
11711.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2019-10-3035
11811.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2019-10-3035
11955.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-05-2935
12011.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2019-10-3035