แสดง 61 ถึง 80 จาก 5,644 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
6111.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2021-01-2735
62000โปสเตอร์ยาอันตราย2019-03-2216
6355.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด2020-01-3135
6411.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-10-0535
6511.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2021-01-2735
6633.1.1.8 พยัคฆภูมิพิสัย2021-02-2835
6755.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-04-3035
6801. มอบใบประกาศผลการดำเนินงานดีเด่นด้านข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2020-10-0535
6911.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2021-01-2735
7002. มอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม2020-10-0535
7111.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2021-01-2735
725 5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-04-3035
7333.3 การรายงานการเตรียมความพร้อมกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของอำเภอ2020-01-3135
7403. มอบใบประกาศแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
7511.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2021-01-2735
7633.1.2 รพ. (จับสลาก) Green & Clean Hospital2019-04-3035
7704. มอบโล่รางวัล การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
7811.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2021-01-2735
7933.2 รายงานความก้าวหน้าของทุกกล่องภารกิจ (EOC) การปฏิบัติตามข้อสั่งการ กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-3135
8005. มอบรางวัล ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535