แสดง 41 ถึง 60 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
4155.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-03-3135
42000โปสเตอร์ยาอันตราย2019-03-2216
4355.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด2020-01-3135
4455.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-04-3035
455 5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-04-3035
4633.3 การรายงานการเตรียมความพร้อมกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของอำเภอ2020-01-3135
4733.1.2 รพ. (จับสลาก) Green & Clean Hospital2019-04-3035
4833.2 รายงานความก้าวหน้าของทุกกล่องภารกิจ (EOC) การปฏิบัติตามข้อสั่งการ กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-3135
49แบบฟอร์มเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2016-09-0999
5055.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
5144.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535
520มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน2020-01-3135
533 3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 2019-04-3035
541/60รายงานการบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลชื่นชม2017-07-0623
5544.3.1 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท2019-08-0535
564 4.3.2 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 2019-08-0535
5744.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2019-08-0535
5844.5.1 กฐินสามัคคี ประจำปี 25622019-08-0535
59มค.0031.013one page อบรมการใช้โปรแกรม NEHIS 2019-01-231
6055.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535