แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,334 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
215 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
2202. มอบโล่ บุคคลและองค์กรดีเด่นระดับจังหวัด ด้านการดูแลผู้สูงอายุ ประจำปี 25622019-10-0235
2311.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-03-3135
2455.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด2019-04-3035
2555.3 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-10-0235
2601. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ITA2019-12-0435
2755.4 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
2811.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-03-3135
295 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
305 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
3144.1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2020-03-3135
3255.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2019-04-3035
3355.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
3455.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
3544.2 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2020-03-3135
3655.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-04-3035
3755.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
3844.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
3955.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-04-3035
4055.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235