แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,044 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
14 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
21<p>- กำหนดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br>0000-00-0035ไม่มี
34 4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 25632019-04-3035
444.6 กลุ่มงานทันตสาธารณสุข2019-04-3035
544.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2019-04-3035
655.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2019-04-3035
744.4 กลุ่มงานพัฒนาทรัพยากรบุคคล2019-08-0235
85 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
955.2 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด2019-04-3035
105 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035
115 5.2.2 แจ้งการอบรมให้ความรู้และคำปรึกษา (MI) เพื่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม2019-04-3035
1255.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2019-04-3035
1355.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
1455.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-04-3035
1555.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
16มค.0031.013เกณฑ์มาตรฐาน รพ.สต. 2561 2019-03-2230
1755.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-04-3035
1855.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
19000โปสเตอร์ยาอันตราย2019-03-2216
2055.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-04-3035