แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
133.1 การประชุม EOC ครั้งที่ 101 วันที่ 30 กรกฎาคม 25642021-07-0235ไม่มี
211.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2021-05-3035ไม่มี
311.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2021-05-3035ไม่มี
411.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2021-05-3035ไม่มี
511.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2021-05-3035ไม่มี
611.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2021-05-3035ไม่มี
711.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2021-05-3035ไม่มี
811.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2021-05-3035ไม่มี
911.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2021-05-3035ไม่มี
1011.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2021-05-3035ไม่มี
1111.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2021-05-3035ไม่มี
1211.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2021-05-3035ไม่มี
134 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
1433.2 โรงพยาบาลนำเสนอ รับบริการกับหมอประจำครอบครัวในหน่วยบริการปฐมภูมิที่ไหนก็ได้2021-05-3135ไม่มี
1533.3 สาธารณสุขอำเภอนำเสนอเรื่อง คนไทยทุกครอบครัวมีหมอประจำตัว 3 คน2021-05-3135ไม่มี
1633.3.8 พยัคฆภูมิพิสัย2021-05-3135ไม่มี
1711.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2021-05-3035ไม่มี
1811.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2021-05-3035ไม่มี
1911.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2021-05-3035ไม่มี
2011.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2021-05-3035ไม่มี