แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
13ไม่มี2019-06-2835
23ไม่มี2019-06-2835
3covid3 ข้อสั่งการการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 25642021-03-054206f25c648ab22516d66ddc1129f87578.pdf
4covid2 รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 27/2563 วันที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม2020-08-264212210a3e2688b15145c6c8ff354ac5fa.pdf
5 รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนสิงหาคม 25622019-10-1023f6f5aa3b774c1a8fe4358ccd6ca56225.xlsx
6 รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนกันยายน 25632020-09-2923344a8db87716640ddcaaac1506f27ee3.xlsx
7covid3 สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 31/2564 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 25642021-02-1942eb0563b415ef195678828ded0ecdbfdc.pdf
8covid3 สรุปรายงานการประชุมศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และการสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 36/2564 วันที่ 1 มีนาคม 25642021-03-0542db3bf38f7f5fb7f7383e520f34e73de0.pdf
9covid3 สรุปรายงานการประชุมและข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 22/2563 วันที่ 24 มิถุนายน 25632020-07-08426107b3662da3b7df2718ad68d6579cbe.pdf
105 5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PDF) 2019-04-3035ff4e884fe43b8bf55231c5ed0dc60a5e.pdf
114 4.1.1 ขออนุมัติจ้างพนักงานกระทรวง2021-11-0335f0a4d9c05bfc08c12de48c6e1dd3f5e6.pdf
125 5.1.1 การพัฒนาระบบจัดเก็บรายได้และเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข2021-11-0335af33af0e7331ef701a123759a665a700.pdf
135 5.3.1 กำหนดการรับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ ณ วัดชัยมงคลศรีสวัสดิ์ อำเภอชื่นชม จังหวัดมหาสารคาม2021-03-3035
145 5.3.3 ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งาน HAจากศูนย์วิชาการ HACC ขอนแก่น ณ รพ.พยัคฆภูมิพิสัย วันที่ 5 เมษายน 2564 2021-03-3035
154 4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2021-11-0335
164 4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์2019-06-2835
175 5.4.1 การออกประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน–๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) 2019-06-2835a021ce0ea7cae473833911421c96c2e0.pdf
185 5.4.2 การดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ผลการ2019-06-28359bc02c10fd0ad5d37308d63a976f04ef.pdf
191 1.2.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2019-06-2835
201 1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-05-30356fed56971b44e6cc4ae1e09d3e0fb505.pdf