แสดง 1 ถึง 20 จาก 3,044 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
13ไม่มี2019-06-2835
23ไม่มี2019-06-2835
35 5.5.1 รายงานสถานการณโรคทางระบาดวิทยา (โรคไข้เลือดออก) (PDF) 2019-04-3035ff4e884fe43b8bf55231c5ed0dc60a5e.pdf
44 4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์2019-06-2835
55 5.4.1 การออกประเมิน รพ.สต. 5 ดาว ระดับจังหวัด จังหวัดมหาสารคาม ปี 2562 ดำเนินการระหว่างวันที่ ๔ มิถุนายน–๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ (รายงานด้วยเอกสาร) 2019-06-2835a021ce0ea7cae473833911421c96c2e0.pdf
65 5.4.2 การดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม หมู่ที่ ๔ ต.ท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย ผลการ2019-06-28359bc02c10fd0ad5d37308d63a976f04ef.pdf
71 1.2.1 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2019-06-2835
81 1.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-05-30356fed56971b44e6cc4ae1e09d3e0fb505.pdf
94 4.1.1 ขอสนับสนุนงบประมาณ (งบ CF) เพื่อดำเนินการโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จังหวัดมหาสารคาม 2019-05-3035
104 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 64) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935a12c063da265caaf1a0e83917081ad21.pdf
114 4.1.1 แผนงบลงทุน (ครุภัณฑ์ ปี 65) จังหวัดมหาสารคาม2019-04-2935c6ad69233efd4f5377e37988f45fa354.pdf
124 4.2.1 การจัดซื้อเครื่องมือในการชั่งน้ำหนัก วัดความยาว/ส่วนสูงเด็ก 0 - 5 ปี2019-04-3035
134 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
144 4.3.2 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 2019-08-0535
154 4.5.1 ขอรายชื่อตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน 2 ท่าน, ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอ 2 ท่าน เพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ปี 25632019-04-3035
164 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 1)2019-04-3035da971d6c70ae60ec0e91ad2ddf69c73a.pdf
174 4.6.1 การจัดสรรทันตแพทย์จบใหม่เพิ่มเติม 4 คน (ไฟล์ที่ 2)2019-04-30352f33854b5455be12873eaf4588ef8047.pdf
184 4.7.1 พิจารณาการย้ายข้าราชการ2019-04-30354b0f7a1663783a6707699aba11a73870.pdf
195 5.1.1 การฝึกปฏิบัติงานเพิ่มพูนทักษะ ปีที่ 1 ของแพทย์ ประจำปี 2562 ตามโครงการแพทย์เพิ่มพูนทักษะ2019-04-3035
205 5.2.1 แจ้งการออกประเมินและกวด NCD Clinic Plus และ CKD คุณภาพ ปี 2562 และประกวดผลการดำเนินงาน Best Practice NCD + CKD2019-04-3035