แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,429 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 25632020-02-1123562da021394bc7fec735d7b626875dc9.xlsx
162ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงวด2/25622019-05-14254c3049decc0078b8c0b8ef893195aeaf.pdf
163รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-08-1423bd9265b73f7cdd075f3ba0f5e3aa5630.xlsx
164แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632019-12-1625b91ab8d02154d0db339e0c029481c73b.pdf
165รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 25632020-02-11239ee8cfcc519df52077a0ab8914287c86.xlsx
166ราคากลางจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 100 อัน 2016-09-014bd124bc3aa2563381fd305464d7265e4.pdf
167ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-0157b62744de1aebe12e0b78f49d6ff2a14.pdf
168การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-2125e9ab61ed99bf53f95177eec6740f73a6.pdf
169รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-08-142337607a59e76d2527d9f29cd6fba98455.xlsx
170แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปัดประกาศ2019-12-1625799dd450553e41d05696f578681c3800.pdf
171ราคากลางซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ 2016-09-0145a87fad6d5ad1abcad4866d7df3e7115.pdf
172นำเสนอตรวจราชการ_1-2560 มหาสารคาม2017-02-01142017-02-01-sumat0001.rar
173การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน2019-02-2025262d3365652831bed912dfce6313b182.pdf
174การเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน2019-06-23257ea46bd7f50ec3a5515931e7b94245e8.pdf
175ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 2019-12-1625bedf5425ff852446a578d1c347631b89.pdf
176ประกาศผลการคัดเลือกสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ2016-09-1555ae36b247a3269781532b7d19a6393fd.pdf
177เอกสารประกอบการบรรยายสรุปการตรวจราชการ1-25602017-02-01142017-02-01-sumat-002.pdf
178รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์2017-07-14235e8d2d9a87bcb542a7f2d5cb3dac513d.xlsx
179รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ2019-01-14252cefc2d6f1d13e33ce5e07a347edc31b.pdf
180การเผยแพร่การกำกับติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ2019-06-212521a0c257ff7117727423c3912f25c5ee.pdf