แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
1รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนเมษายน 2564 ปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์2021-05-052398fff52e31e001e3f592ae8244c04751.xlsx
2รายงานบริหารเวชภัณฑ์ยาประจำเดือน ธันวาคม 25642022-01-20235d297e74cc6809e36375dae94272b553.xlsx
3ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2017-06-15593ef404c5e9718e6bdd71a0b4a4a57a9.pdf
4EB3วงเงินสูงสุด2019-03-1525b7a1e5ad07d39f90ed2cc2563faaeafd.pdf
5รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ รพ.บรบือ2020-12-1423a5e4f992287deb9888fad9e6bf7bc3c4.xlsx
6รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนมีนาคม25642021-04-082382d3a3770734774b9d8a76d534ce4fc1.xlsx
7รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07142017-01-12-sumat-0001.zip
8รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รพ.โกสุมพิสัย2017-06-19237f89cc824df360b9e866b4f8f7833a01.xlsx
9EB3วงเงิน5000บาทขึ้นไป2019-03-15252d949bf4a0a01d60e5102a0c2781c61d.pdf
10ขอรายงานความคืบหน้าการบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน 2564 กลุ่มงานทันตกรรม รพ.พยัคฆภูมิพิสัย 2021-09-2523132167d54326e731e07ac6ef55b0ff5e.docx
11รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ก.พ.2565 (หมวดวัสดุการแพทย์)2022-03-2123f83950e1f58d69a5a7ff42ad66b6fe70.xls
12คู่มือแนวทางการพัฒนารพ.สต.ติดตาว2017-01-1212017-01-12-star_hospital_03.zip
13ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดมหาสารคาม2017-06-195ec31cb78437d06514f4786da2730e31d.pdf
14EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-242590b70678c105eed23f94a8ee1e70380b.pdf
15รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรังเดือนเมษายน25632020-05-1223b58dfa6597cc7ec8455523f49351d479.xlsx
16-ขอรายงานความคืบหน้าบริหารเวชภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 หมวดวัสดุทันตกรรม รพ.พยัคฆ์2020-10-02233ae0b2388440e2bda3d7f53cb1d64428.docx
17EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(1)2019-06-2425099652b45d1d20a24ae12694ca57ec53.pdf
18-ขอรายงานความคืบหน้าบริหารเวชภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 หมวดวัสดุทันตกรรม รพ.พยัคฆ์2020-10-0223f5c05ab11e63bef13365eb0d6dade459.docx
19รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632020-12-14238b66ec680eba7d19ce49fbb64a80a044.xlsx
20EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2)2019-06-242515afea20b84ed6c8a4eedb49d9e2b695.pdf