แสดง 1 ถึง 20 จาก 4,900 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
1ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ2017-06-15593ef404c5e9718e6bdd71a0b4a4a57a9.pdf
2EB3วงเงินสูงสุด2019-03-1525b7a1e5ad07d39f90ed2cc2563faaeafd.pdf
3รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ รพ.บรบือ2020-12-1423a5e4f992287deb9888fad9e6bf7bc3c4.xlsx
4รูปเล่มคู่มือการประเมินผล KPIs ปี 2560 _รัชนีวิภา (7 มกราคม 60)2017-01-07142017-01-12-sumat-0001.zip
5รายงานประจำเดือนพฤษภาคม 2560 รพ.โกสุมพิสัย2017-06-19237f89cc824df360b9e866b4f8f7833a01.xlsx
6EB3วงเงิน5000บาทขึ้นไป2019-03-15252d949bf4a0a01d60e5102a0c2781c61d.pdf
7คู่มือแนวทางการพัฒนารพ.สต.ติดตาว2017-01-1212017-01-12-star_hospital_03.zip
8ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(นักวิชาการสาธารณสุขอำเภอ) ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ในจังหวัดมหาสารคาม2017-06-195ec31cb78437d06514f4786da2730e31d.pdf
9EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2019-06-242590b70678c105eed23f94a8ee1e70380b.pdf
10รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรังเดือนเมษายน25632020-05-1223b58dfa6597cc7ec8455523f49351d479.xlsx
11-ขอรายงานความคืบหน้าบริหารเวชภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 หมวดวัสดุทันตกรรม รพ.พยัคฆ์2020-10-02233ae0b2388440e2bda3d7f53cb1d64428.docx
12EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(1)2019-06-2425099652b45d1d20a24ae12694ca57ec53.pdf
13-ขอรายงานความคืบหน้าบริหารเวชภัณฑ์เดือน กันยายน 2563 หมวดวัสดุทันตกรรม รพ.พยัคฆ์2020-10-0223f5c05ab11e63bef13365eb0d6dade459.docx
14รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนพฤศจิกายน 25632020-12-14238b66ec680eba7d19ce49fbb64a80a044.xlsx
15EB1 หน่วยงานมีการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี(2)2019-06-242515afea20b84ed6c8a4eedb49d9e2b695.pdf
16โรงพยาบาลชื่นชมขอส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์เดือน เมษายน 25632020-05-1223e5236e60118568bd97db2d7653446312.xlsx
17แบบสรุปการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เม.ย.62 - มิ.ย.622019-06-2125d2a5b907ba21b474cf11e0e370ade8eb.pdf
18รายงานบริหารเวชภัณฑ์-04-612018-05-16237881745f546140aa6905f42e52a168f7.xls
19EB3หลักฐานแสดงถึงการเผยแพร่ในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศ2019-03-16250b4e4a17bced6d65b3398f467c96761e.docx
20รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ รพ.โกสุมพิสัย ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนพฤศจิกายน2020-12-15232492c4c4ea2c1ff8603398dcfbe90eec.xlsx