แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,908 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161ศธ 0514.6.1.2.2/ว 4196ประชาสัมพันธ์การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น2016-11-152bb30f24fcd6b299057f17c9d3e6428f8.pdf
162ศธ 3203/ว 0904ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่3 / ม.บูรพา 2016-11-152f04115875c7bdddc20b23d0253268648.pdf
163มค 0032.012/ว2630การจ่ายเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 25572016-11-1655df0f7657f460abc90a934fd80634279.pdf
164คู่มือนิเทศงานสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-16140d92bd06337573c76e574e069a7fa58c.rar
165มค 0032.301/02/2644ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน ตุลาคม 2559 2016-11-18113e7df2f3de1f5c70e1b5a1e9c19d09b9.pdf
166แบบฟอร์ม Template KPIs ปี 25602016-11-2214b4858293ad3433641578442baa6116eb.docx
167สวสท.2559/บ .031ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560/ สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย2016-11-222c7ddb1548fb45660eff560f76a8ee57b.pdf
168มค 0732/281ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แผนการจัดชื้อจัดจ้างและใช้จ่ายเงิน ปี 25602016-11-222590480033ac3a0d03b3e768ef7e8d0f27.pdf
169มค 0032/282ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่คำสั่งป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนปี 25602016-11-2225521934dde22ceb71a7b6b2a1e24de180.pdf
170มค 0032.012/ว2700ขอให้มารับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ประจำปี พ.ศ. 25572016-11-235db554da180f19a38ec5aed7411a6001b.pdf
171ร่างประกาศและร่างเอกสาร ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฯ ต.ปะหลาน อ.พยัคฯ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เสนอแนะวิจารณ์23-28พ.ย.592016-11-23318d3f603196ff84a2ddc826b0e817bac.pdf
172ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พืันที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม 1 หลัง (โดยวิธีประกวดราคาดอิเล็คทรอนิกส์ E-Biding )2016-11-23360196355446d00d8a80b3805ff1dfd9b.pdf
173ราคากลาง จ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตารางเมตร โรงพยาบาลบรบือ ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง2016-11-2340f790b0dd54ac71654729e07cb836f49.pdf
174ราคากลาง ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตรม. รพ.พยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-11-2349eb619e61c9106b4772b53eb8c123695.pdf
175ศธ 0514.6.1.2.2/ว 4197ประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 112016-11-232ad2e6f8c0ff67d48e087c2ae6b16fa84.pdf
176โปรแกรม IP Messenger2016-11-24600b117a1902427de0fa6bdb1458cb041.zip
177สธ 0203.093/1871ประชาสัมพันธ์อบรมพยาบาลเฉพาะทาง สาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทางตา รุ่นที่ 2 /วพบ.นครราชสีมา2016-11-2422928461b1d768722e53980219109ac7f.pdf
178ไฟล์นำเสนอVDO conf.การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 13.30-15.00 น.2016-11-251f0e249d231b9aa9c0075e5fc8cc9cc2a.pptx
1791368/2559ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ของมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย2016-11-252e5a83d85c83b28ba35d967f8b31f4660.pdf
180มค 0732/ว 317 ลว.23 พ.ย.59เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 25602016-11-2825b718e0f29684848c90dab15f2acd35a1.pdf