แสดง 181 ถึง 200 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
181ศธ 0514.7.2.21/ว 115ขอเชิญส่งผลงานวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอและ/หรือเข้าประกวด2016-11-28129c2e1fd0d43b91e74a1abfe70611d05d.pdf
182มค 0032.002/-สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2559 ครั้งที่ 11/25592016-11-298e015234e647316afe1532825401bf4d3.pdf
183-ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-01507efd7c1f2e662ad33c6ffa525041efc.pdf
184ศธ 0517.18/1617ขอเชิญบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตร Mini M.M in health รุ่นที่ 22 2016-12-02259a10ef3a70000704d20d5f1501e4ca2.pdf
185ศธ 0517.067/1120ประชาสันพันธ์การรับสมัครพยาบาลเพื่ออบรมหลักสูตรพยาบาลเวชปฏิบัติและหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง / ม.มหิดล2016-12-022dedb1bd49a66ff0124aee58ef086dd0d.pdf
186ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-12-063338978aabb3d045d7f700afcc39ba8e5.pdf
187มค 0832/666แผนการจัดซื้อจัดจ้างสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเชือก2016-12-0625efa753421cc326bc5aab4ac6c6053fc6.pdf
188ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-12-0733f5e7a08400db4535c4e54cc755461e7.rar
189มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-07114deab1d655eb75bdbb8cd735232caa73.pdf
190ส.วทก./1/2559ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ ระดับAdvance 2016-12-072bf38879add015f63554ebd4e61c28a71.pdf
191-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-0854b0215b854b05cc79ce37ad6b40aee2a.pdf
192ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2016-12-0951a788f83df3db2434ea3fb1ff99a125d.pdf
193ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-09545ab619d6af3e995595125c3f29f903f.pdf
194มค0032.301/02/2779ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-091134584f162b9640ed049e1448d874d893.pdf
195-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน2016-12-135e3cfc2f5e1988ed196a7a9155c044302.pdf
196ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ และ นักรังสีการแพทย์2016-12-135df5b83c6bdcaa1285908aad47f59fbc8.pdf
1970000ทดสอบระบบ2016-12-1322f7870a8d0be38c61a86d31b677ae5779.jpg
198ฟหกฟหกฟห2016-12-142223aa8dffb6033a5189d412d04d3e0b7d.gif
199fsdfsdfsd2016-12-142275c41fa1dbd04426725648a6a76deea4.jpg
20011057ทดสอบ2016-12-1422f0f96d2350a7b0382484c9b890e9e701.pdf