แสดง 1 ถึง 20 จาก 7,335 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
14 4.3.1 โครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติฯ ระยะที่ 6 ของมูลนิธิกาญจนาบารมีร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข 14 – 18 มิ.ย. 2562 3 อำเภอ 4.3.2 การบำบัดรักษาโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง CBTX ปี 2562 พื้นที่ 10 อำเภอ 0000-00-00ไม่มี
21<p>- กำหนดการเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุข เพื่อปฏิบัติงานเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก<br>0000-00-0035ไม่มี
34   4.4.1 การคัดเลือกหน่วยบริการเพื่อประกวด Bright Spot ระดับเขต ปี 25620000-00-00356c539e8557264a1829a6257e85117dc2.pdf
4มค023.310/04/429รายงานประชุมคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (กุดรัง)2007-03-11863dfc6f061c8ab539503d1e53c4e3395.pdf
5covid4วาระการประชุม EOC ครั้งที่ 21 วันที่ 10 มิถุนายน 25632009-06-194259f121bb06321621ee0aa2dc3cfc4663.pdf
61.คำแนะนำการขอรับพิจารณา_สสจมค (งานวิจัย)2010-01-01920926fc8ac3aa65f3c34e5da37eee9ab.docx
72.แบบขอรับการพิจารณา_must(งานวิจัย)2010-01-0193ce8979103b681aefd53b7cf89635ef2.docx
83.แบบประเมินโครงร่างวิจัย (งานวิจัย)2010-01-0196b89b4d4c111b973897a8766a417f703.docx
94.ตัวอย่างคำชี้แจงอาสาสมัคร_Clinical (งานวิจัย)2010-01-01929c5662571417fa1f5ba418c69737aed.docx
105.ตัวอย่างเอกสารแนะนำอาสาสมัคร2(งานวิจัย)2010-01-01915e345e5cf33a46bc75ba628c705f794.docx
116.ตัวอย่างแบบยินยอม1_Clinical (งานวิจัย)2010-01-0194cdc2cf2c85c185551f097d38d416413.docx
127.ตัวอย่างใบยินยอม (งานวิจัย)2010-01-019abb480f82b191695f2b1d213d8ebddab.docx
138.แบบรายงานส่วนแก้ไขเพิ่มเติมตามมติคณะกรรมการ (งานวิจัย)2010-01-019bbdd6db5f7e194db386f9eebe9c5ee0b.docx
149.แบบขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (งานวิจัย)2010-01-01979400371d4d2bb00711ef717e8c8dd5b.docx
1510.แบบรายงานความก้าวหน้าของการวิจัย (งานวิจัย)2010-01-019b3a83dfa599e738278c266e9ceca1218.docx
1611.แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (งานวิจัย)2010-01-01907f208e64f1f5b3afda1f5a711f7577c.docx
1712.แบบรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ชนิดร้ายแรง (งานวิจัย)2010-01-019b7b2b26101d1235b36df838ba073f9c1.docx
1813.ผังการพิจารณา_version2 (งานวิจัย)2010-01-019e7be979ec2b3d465b85de8d07c9fae63.docx
19เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 25592016-01-01193998d9065e3448aef5a5a64741836b3c.pdf
20สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มกราคม 2559 ครั้งที่ 1/25592016-01-3187f76604805e1808f722c3e8e7ee52bbd.pdf