แสดง 41 ถึง 60 จาก 4,900 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
41-แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ2020-06-05962c55e59ad86f2276fc1beed884ea0e6.pdf
42-แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.25552019-12-2095a18deb892be064a26520d517308870d.doc
43แบบประเมิน การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการ, ลจป., พรก., พกส. และ ลจช2017-03-309ae6781d52abdc1dc0db4713859cd03ad.rar
44-แบบฟอร์มการขอใช้ระบบ Video Conference ของ สสจ.มหาสารคาม2019-10-0195d16d0e465c75e0a046ce7fd3942e910.doc
45ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงานตาม ว10/482019-11-21984768edf6b4ea982c24473f9f5bfc53d.doc
46ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ-ชำนาญการพิเศษ2019-11-219f65a8844ac8d631383702b2e14767592.doc
47ลว. 21 พ.ย.62แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ2019-11-219246f26de8dee876c4d087ff7709cf9fe.doc
48ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง2019-11-2193730e97bb7f720f1be6c1550d98a087c.doc
49ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งสำหรับผู้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)2019-11-219a926ad88ced0a6a8fab61877416ac4ec.doc
50ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)2019-11-2199e7af78bff7533a4c5cb5fa135b15f54.doc
51ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ(เแพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)2019-11-2199c11ad9eb1d70a8fbd585cb478c98561.doc
52แบบฟอร์ม ขอใช้ห้องประชุม2017-04-2096adc24108559e39c3d579972f2869956.doc
53ลว. 21 พ.ย. 62แบบฟอร์มขอรับการคัดเลือกเพื่อเข้ารับการประเมินผลงาน ระดับชำนาญการพิเศษ(เฉพาะตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ)2019-11-219cd0b0ff9bf2006f39de2e19a4b58856b.doc
540แบบฟอร์มขออนุญาตไปราชการและขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง2018-02-029f07cf4e944dda5f33d49f8f2dd6fbf6a.doc
550แบบฟอร์มจองห้องประชุม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2018-02-029283bc7a00004532b119678acffa76eb5.doc
56-แบบรายงานประกอบการพิจารณาขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ2019-12-209e06f13f544cc4df5f8ac1e12f5d292f4.doc
57-สูจิบัติ กีฬาสาธารณสุข มหาสารคาม เกมส์2017-12-08964503ef6451dfc08c355e8c3829c5828.pdf
580032.002/-สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่10/25622019-12-04882f2a5b75064ad58ddcde85b00b240db.pdf
590032.002/-รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่11/25632020-12-168สรุป11-63.pdf
600032.002/-สรุปรายงานการประชุม กวป. ครั้งที่ 7/25612018-08-2286ac584888fe43d7662400d51d70948ba.pdf