แสดง 41 ถึง 60 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
4111.2.4 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบรบือ (นายแพทย์เชี่ยวชาญ) ปฏิบัติหน้าที่ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด2020-10-0535
4211.2.5 ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านทันตสาธารณสุข)2020-10-0535
4311.2.6 เภสัชกรเชี่ยวชาญ (ด้านเภสัชสาธารณสุข)2020-10-0535
4411.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2020-10-0535
4511.2.8 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2020-10-0535
4611.2.9 สาธารณสุขอำเภอ2020-10-0535
4701. มอบใบประกาศผลการดำเนินงานดีเด่นด้านข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2020-10-0535
4802. มอบเกียรติบัตร บุคคลต้นแบบด้านสุขภาพ จังหวัดมหาสารคาม2020-10-0535
4903. มอบใบประกาศแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
5004. มอบโล่รางวัล การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
5105. มอบรางวัล ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
5206. มอบรางวัล ชมรม อสม. ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
5311.2.1.1 ผลการจัดทำคำของบลงทุน ปี2565 งบค่าเสื่อมปี 25642020-10-053582c5daf63c4086622871592d1fc6d8b7.pdf
542- รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2563 ครั้งที่ 8/2563 วันที่ 2 กันยายน 25632020-10-0535d90416d7420cdb983ad2e507b303be14.pdf
5555.1 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-05351ae4a9dcdae2828d611ce76d05b56752.pdf
5655.1.1 ผลการคัดเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิขอรับค่าบริการสาธารณสุขเพิ่มเติมสำหรับบริการปฐมภูมิที่มีแพทย์ประจำครอบครัว ปีงบประมาณ 25642020-10-053581ae71da1698398828b2e70147231761.pdf
5755.1.2 แผนปฏิบัติการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 โรงเรียนบ้านปอพานวิทยาคมรัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 1, 2, 11, 14 บ้านปอพาน ตำบลปอพาน อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม2020-10-05355fc2082d369fb573df357221d4caa32c.pdf
5855.1.3 ประชุมคณะกรรมการพยาบาลฯ เตรียมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ2020-10-0535
5955.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-10-0535
6055.2.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา2020-10-05358393d23db93e118b19614928b183e592.pdf