แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161มค0032.001/-วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602018-02-13117f67a031270af9714cf1605a2acac3c7.pdf
162มค0032.001.3/-แผนกำกับติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.25622019-01-041175559b1f823ddd6bfbaadadefbdaa7a0.pdf
163มค 0032.301/02/2186สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย2016-09-1611f41127a30c290677426e48a38c00876c.pdf
164มค0032.001.3/-ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง โครงการรั้วตาข่ายถัก 3 แห่ง2019-05-211195f83d651bc992d7f2634dab83d6d5db.pdf
165มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 25602017-02-2011e14ce6b341eb36ca3360994513a8e52c.pdf
166มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 25602017-08-09116a570e70038ce0f68069a345d788fe3b.pdf
167มค 0032.001.3/-ปรับแผนปฏิบัติการจัดซื้อประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ครั้งที่ ๑)2019-12-1211ff030fe61cb266adb53f5efbc1064dfe.pdf
168มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25592016-10-0611a23a25b56214ad2b3c8ca30cbea9b500.pdf
169แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-0711cb20fa4b321134ba3781ce01a6e215c9.pdf
170มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25612018-10-02110ba4b7c1fe9d016ad0999385c863c1ab.pdf
171มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 25602017-08-28113c5fb7470a927e63de07c558388ff3ab.pdf
172มค 0032.001.3/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25612018-10-17110f0594c8b706dbbbac1e24498031b148.pdf
173มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการก่อสร้าง จำนวน 4 โครงการ2020-03-02114a1f3e3d61503622e74188481f23d9ef.pdf
174มค 0032.001รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25602017-03-22116737e4d81ed8d63b6ccaad325bd1b48c.pdf
175มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 25602017-09-1511b49f111472a83b8c0c24130852f1f8bb.pdf
176มค0032.001.3/-เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รายการครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 1 โครงการ2020-03-0211c23661dfcdefc2cf165ec5ad3e2d987e.pdf
177มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 จำนวน 3 โครงการ2020-01-1511da89e0861335ea28c5d9cb392cb263c6.pdf
178-ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 25612017-10-0911acdd5d5fd57060fa9d65b3adb83597f4.pdf
179มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25592016-11-03112f70de10b0e05e0bdeed7ea50da407e7.pdf
180มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 25602017-10-0411bc854ca581853ca86df014866770c25c.pdf