แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,908 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
16101. ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน สวัสดีปีใหม่นายแพทย์ สสจ./นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน2020-12-2935
16231. พชอ.2019-08-3035557380d62c29cbcedee676332da8f40d.pdf
16331. พชอ.2019-08-023572abfbbda3955cb0ac68306bcb8f57eb.pdf
16431. พชอ.2562_27.06.62_.pdf2019-06-28351. พชอ.2562_27.06.62_.pdf
16531. พชอ.2562_29.05.622019-05-3035e771f6d57a40a71f9b9cd870751c4549.pdf
16631. พชอ._เมษายน 25622019-04-3035f2d03dae26a3a3b69027ae7bfd8cfdc3.pdf
16701. มอบรางวัลคนดีศรีระบาด เขตสุขภาพที่ 72020-01-0235
16801. มอบเกียรติบัตร ผลงานดีเด่นด้านผู้สูงอายุ รางวัลบุคคลและองค์กรดีเด่น ระดับจังหวัด จำนวน 11 รางวัล2020-09-0235
16901. มอบเกียรติบัตร เครือข่ายสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานด้านข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณสุขประจำปี 25622019-10-0235
17001. มอบโล่ รพ.สต. ดีเด่น จำนวน 6 โล่รางวัล และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รพ.สต.ติดดาว Best practice จำนวน 10 รางวัล2019-09-0235
17101. มอบใบประกาศผลการดำเนินงานดีเด่นด้านข้อมูลตัวชี้วัดสาธารณสุข ปี 2563 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2020-10-0535
17201. มอบใบประกาศเกียรติคุณ ITA2019-12-0435
17301. มอบใบประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่มีผลงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 25632020-10-2935
17411.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2019-06-2735
17511.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-10-2935
17611.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-03-0235
17711.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-01-0235
17811.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-04-3035
17911.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-06-3035
18011.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2020-01-3035