แสดง 161 ถึง 180 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161การเปดเผยข้อมูลของหน่วยงาน2019-02-1125410559b9e54c3c91ea7fc4730bd03de2.pdf
162รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน กรกฎาคม 25622019-08-142372f0c6a1d8bbb8bdc63cd47e52b0559b.xlsx
163รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง สสอ.บรบือ ปี 25622019-12-1625921a94be50f21bc1603fd0219efc9442.pdf
164รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 25632020-02-1123562da021394bc7fec735d7b626875dc9.xlsx
165ขออนุญาตเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงวด2/25622019-05-14254c3049decc0078b8c0b8ef893195aeaf.pdf
166รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-08-1423bd9265b73f7cdd075f3ba0f5e3aa5630.xlsx
167แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 25632019-12-1625b91ab8d02154d0db339e0c029481c73b.pdf
168รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 25632020-02-11239ee8cfcc519df52077a0ab8914287c86.xlsx
169ราคากลางจ้างทำโล่รางวัล จำนวน 100 อัน 2016-09-014bd124bc3aa2563381fd305464d7265e4.pdf
170ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคล เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-0157b62744de1aebe12e0b78f49d6ff2a14.pdf
171การเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง2019-06-2125e9ab61ed99bf53f95177eec6740f73a6.pdf
172รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-08-142337607a59e76d2527d9f29cd6fba98455.xlsx
173แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปัดประกาศ2019-12-1625799dd450553e41d05696f578681c3800.pdf
174ราคากลางซื้อกระเป๋าเอกสาร จำนวน 500 ใบ 2016-09-0145a87fad6d5ad1abcad4866d7df3e7115.pdf
175นำเสนอตรวจราชการ_1-2560 มหาสารคาม2017-02-01142017-02-01-sumat0001.rar
176การเผยแพร่แผนปฏิบัติงานของหน่วยงาน2019-02-2025262d3365652831bed912dfce6313b182.pdf
177การเผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผน2019-06-23257ea46bd7f50ec3a5515931e7b94245e8.pdf
178ประกาศสำนักงานปลักกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2560 2019-12-1625bedf5425ff852446a578d1c347631b89.pdf
179รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน กันยายน 25632020-10-12236a1ea844344c79cbe7f087ca92f7572b.xlsx
180ประกาศผลการคัดเลือกสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ2016-09-1555ae36b247a3269781532b7d19a6393fd.pdf