แสดง 161 ถึง 180 จาก 3,252 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
161กดฟหกฟห2016-12-15222ecd370ce28f75621a796d2d7bc46f9b.jpg
162ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน2016-12-154dd0dc070dd9b86f8f445f7a5fe97ee74.pdf
163fdssdfsd2016-12-1622c61a21f4da19b2eabe5d049a02e689cb.xlsx
164รพ มหาสารคาม เรียกเก็บ รพ.บรบือ 2016-12-1622a95fc6e79a9c8d09825f3ef31b4cc870.pdf
165ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ ตาม ว ๑๐/๔๘ จำนวน ๔ ราย2016-12-195158f61fca3b5b1d439ebf31737e8045b.pdf
166ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2016-12-205ce44d7a253335ff74a2d65af378bb0b1.pdf
167ราคาจัดซื้อร่วมจังหวัด 25602016-12-2016653fa3f4607ff74b1d9b7421129a8d07.rar
1681368/2559ประชาสัมพันธ์ทุนฝึกอบรม ของมูลนิธิโรคไต แห่งประเทศไทย2016-11-252e5a83d85c83b28ba35d967f8b31f4660.pdf
169มค0032.301/02/2779ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างของโรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-091134584f162b9640ed049e1448d874d893.pdf
170กรอบบัญชีรายการยาจังหวัดมหาสารคาม 2559-25602016-12-2116601c34974f94681f459caebb69a580c4.pdf
171กรอบบัญชีรายการวัสดุการแพทย์จังหวัดมหาสารคาม 2559-25602016-12-2116a071567e17da5221be95f12c54de7844.xls
172ส.วทก./1/2559ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการใช้รหัสทางการแพทย์ ระดับAdvance 2016-12-072bf38879add015f63554ebd4e61c28a71.pdf
173-ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป2016-12-23506d84740098cc6af23abf36b318af6cb.pdf
174ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์)ประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2016-12-235d11693eff63caefeca6483cb622bf5cb.pdf
175-เอกสารประกอบ การจัดกรอบอัตรากำลังลงกลุ่มงานโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน2016-12-3052016-12-30-00001.rar
176มค 0032.012/ว2963ประชุมการจัดกรอบอัตรากำลังลงโครงสร้างโรงพยาบาลชุมชน (VDO Conference)2016-12-24508607b8211ed5c6c158a134e3f3c783d.pdf
177สธ 0243.05/ว 1723ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการพยาบาลสาขาพยาบาลเวชปฏิบัติทั่วไป (การรักษาโรคเบื้องต้น) / วพบ.กรงเทพ2016-12-162da91bb87b6fd4caf25af4ef1e27aac1a.pdf
178การใช้จ่ายเงิน LTC-VDO conference กลุ่มประกันสุขภาพ2016-12-2618c3e71c901969d805b60a40c01393f96e.rar
179มค 0032.001/ว6554ส่งประกาศค่ากลางที่คาดหวังระดับจังหวัดสำหรับชุมชน2016-12-2214155a8c81c2567d9728e87e8d1ce49bda.pdf
180ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักแพทย์ 12 ครอบครัว เป็นอาคาร คสล.3ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,116 ตรม. รพ.บรบือ2016-12-2831e6d2b04fa853637f66c3483421b5db80.pdf