แสดง 141 ถึง 160 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
141-ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-01507efd7c1f2e662ad33c6ffa525041efc.pdf
142ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักพยาบาล 32 ห้อง(16 ครอบครัว)เป็นอาคาร คสล.4ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 928 ตารางเมตร รพ.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม จำนวน 1 หลัง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)2016-12-063338978aabb3d045d7f700afcc39ba8e5.pdf
143ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอก-อุบัติเหตุเป็นอาคาร คสล. 5 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 8,250 ตารางเมตร โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย ต.ปะหลาน อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-12-0733f5e7a08400db4535c4e54cc755461e7.rar
144-ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือก เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-0854b0215b854b05cc79ce37ad6b40aee2a.pdf
145ศธ 0527.10/ว9092มหาวิทยาลัยนเรศวรเชิญเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการคณะแพทยศาสตร์ประจำปี 25602016-11-1514fe27fcfb8963fb0e6cf7c757422dfcfd.pdf
146ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป2016-12-0951a788f83df3db2434ea3fb1ff99a125d.pdf
147ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข2016-12-09545ab619d6af3e995595125c3f29f903f.pdf
148-ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุเข้ารับราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติปฏิบัติงาน2016-12-135e3cfc2f5e1988ed196a7a9155c044302.pdf
149มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน 25592016-12-07114deab1d655eb75bdbb8cd735232caa73.pdf
150ประกาศจังหวัดกาฬสินธุ์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ตำแหน่ง จพ.เวชสถิติ และ นักรังสีการแพทย์2016-12-135df5b83c6bdcaa1285908aad47f59fbc8.pdf
1510000ทดสอบระบบ2016-12-1322f7870a8d0be38c61a86d31b677ae5779.jpg
152ฟหกฟหกฟห2016-12-142223aa8dffb6033a5189d412d04d3e0b7d.gif
153fsdfsdfsd2016-12-142275c41fa1dbd04426725648a6a76deea4.jpg
15411057ทดสอบ2016-12-1422f0f96d2350a7b0382484c9b890e9e701.pdf
155ศธ 0514.6.1.2.2/ว 4197ประชาสัมพันะ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ป่วยทารกและเด็กวิกฤต รุ่นที่ 112016-11-232ad2e6f8c0ff67d48e087c2ae6b16fa84.pdf
156ศธ 0514.6.1.2.2/ว 4196ประชาสัมพันธ์การอบรมการพยาบาลเฉพาะทาง ด้านการพยาบาลผู้ป่วยแบบประคับประคอง รุ่นที่ 2 / คณะพยาบาลศาสตร์ ม.ขอนแก่น2016-11-152bb30f24fcd6b299057f17c9d3e6428f8.pdf
157สวสท.2559/บ .031ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย ประจำปี 2560/ สมาคมเวชสถิติแห่งประเทศไทย2016-11-222c7ddb1548fb45660eff560f76a8ee57b.pdf
158ศธ 3203/ว 0904ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการผดุงครรภ์ รุ่นที่3 / ม.บูรพา 2016-11-152f04115875c7bdddc20b23d0253268648.pdf
159กดฟหกฟห2016-12-15222ecd370ce28f75621a796d2d7bc46f9b.jpg
160ราคากลางจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ พร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน2016-12-154dd0dc070dd9b86f8f445f7a5fe97ee74.pdf