แสดง 121 ถึง 140 จาก 6,533 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
121เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : เบิกชดเชยค่าบริการฯ , Audit,การขึ้นทะเบียนสิทธิ 9 พฤศจิกายน 25602016-11-091559bd559e87d86ecba975bab89e34828.rar
122มค 0032.008/ว3022ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุม2020-10-3018ea9ebdc31cbec7e1dc4ec647148f5c5.pdf
123มค 0032.008/ว3023ขอเชิญทันตแพทย์เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญ ประขำปี 25632020-10-30193f228b5d4673658f68258cf2ddc2dfa.pdf
124สธ 0201.02/ว682มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)2018-10-0515724d8cfb926295beaf062b7a33824eb.pdf
125covid6ข้อกำหนดฉบับ 162021-01-041e2aec394b88179e10202a011a4ade0ac.pdf
126มค 0032.001/-(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.92017-10-1118233414d8ee41071eaa657232aa57d71.zip
127-ผลงานคลิปวิดิโอแปรงฟันที่ส่งเข้าประกวดปีงบประมาณ 25622019-11-1112f2b4777fd8234a6ad8996de9521531c.png
128-ประชาสัมพันธ์คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพ สำหรับผู้เข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร2017-10-211OneDrive-2017-10-20.zip
129-รูปเล่มคู่มือประเมินผล_KPIs_ปี_25632020-06-1812020-06-22-0001.pdf
130-คู่มือมาตรฐานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัย (Food Safety Hospital)2018-01-1812018-01-18-A00001.pdf
131-รูปเล่มตรวจราชการและนิเทศงานกรรีปกติ รอบที่ 2 /25612018-06-3012018-06-30-inspector-01.rar
132-แนวทางปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนเพื่อทำหัตถการและการผ่าตัดในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า20192020-08-18117bcc17d2487ce9c6fa58a306861d2d4.pdf
133-กิจกรรมล้างมือโลก อำเภอนาดูน2019-11-121360d997079fbcfcc4bada8a1b3f335ba.jpg
134-เกณฑ์ รพ.สต.ติดดาว 25622018-11-16125f500b217efabb687daee0cb47e5f15.pdf
135-ร่วมสนับสนุนการยกเลิกใช้สารเคมีการเกษตรอันตราย2019-11-121ed18ead75b172256af46fff8c0f10814.jpg
136-โครงการประชุมเพื่อเพิ่มศักยภาพบุคลากรและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and Care: CBTx) ของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ปี ๒๕๖๓2020-08-25165c6982062b1fed51402f7714d8bb041-2.pdf
137-ประชุมชี้แจงแนวทางขับเคลื่อนมาตรฐานการยุติการใช้สารเคมีทางการเกษตรที่มีอันตรายสูง2019-11-12129fd9edd03ed9961dfe7f40400e3179f.jpg
138มค0032.001.3/-ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการพนักงานขับรถยนต์2020-11-131c6c4c49f5eb4f251de7a879647b39466.pdf
1392560/091ประชาสัมพันธ์โครงการ healthcare Technology Summit 20172017-02-2710a1e8a12e37055cfc700086f79af73af.pdf
140ไฟล์นำเสนอVDO conf.การพัฒนาคุณภาพ รพ.สต.ติดดาว วันที่ 25 พ.ย.59 เวลา 13.30-15.00 น.2016-11-251f0e249d231b9aa9c0075e5fc8cc9cc2a.pptx