แสดง 121 ถึง 140 จาก 4,618 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
12111.2.6 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาสารคาม2019-06-2835
122อว 64.13/ วจ 617/2562ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Standard Course in Clinical Trial and GCP Traning 20192019-10-2512
12311.2.7 ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน2019-06-2835
124มค0032.001/-ราคากลางจ้างเหมารถตู้โดยสารปรับอากาศขนาดไม่น้อนกว่า 12 ที่นั่ง จำนวน 31 คัน2017-08-224
12511.2.8 สาธารณสุขอำเภอ2019-06-2835
12655.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2020-05-2935
12711.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ2019-10-3035
128มค0032.001.3/-สัญญาซื้อครุภัณฑืการแพทย์ สัญญาเลขที่ 34/25622019-05-2232
1293 3.1.1 สสอ. (จับสลาก) PMQA2019-06-2835
13033.1.2 รพ. (จับสลาก) CFO2019-08-3035
13111.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม เพื่อทราบ2019-10-3035
13211.2.1 นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)2019-10-3035
13344.1.1 การจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุขและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (เงินบำรุง) กรณีนักเรียน ทุนที่สำเร็จการศึกษาปี 2563 รวมจำนวน 45 อัตรา2020-05-2935
1340032.002/-วาระการประชุม กวป. ครั้งที่ 1/25612018-02-277
1354 4.1.1 การกำหนดสถานที่ชดใช้ทุน ของแพทย์ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรแพทย์ประจำบ้านโควตาเขตสุขภาพที่ 7 สาขากุมารเวชศาสตร์2019-06-2835
13644.1.2 การเบิกจ่ายเงินประจำตำแหน่งของสายงานพยาบาลวิชาชีพ2020-05-2935
13755.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-06-2835
13811.2.2 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)2019-10-3035
13911.2.3 นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านบริการทางวิชาการ)2019-10-3035
14055.4 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-05-2935