แสดง 101 ถึง 120 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
101ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-1032a653f000b8f979d769deaf8a55e3340.pdf
102แก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-11374460e33c57a2fa07fb6cea9373c180d.pdf
103แก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอนาดูน เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-113654328599c8166f2cd747b964d553c89.pdf
104รับสมัครคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก2016-10-1259fe5ebf089291dbd376ef57b9f18953f.pdf
105ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2016-10-13397ff84e27eb1e5dd97164efa20169355.pdf
106ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2016-10-1338bf0f5154677e062f6a41b42d22503c3.pdf
107ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย2016-10-134193628d887d1c57e4aace1d1b706a928.pdf
108ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง2016-10-134779fb529879d1d20bbc9bc658e8031ce.pdf
109ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ2016-10-1347ac125f52c57842b6381b1006a677fbc.pdf
110ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช2016-10-1342b884d8f0e9e35b69f61fda5978fb834.pdf
111สธ 0228.04/32457เชิญช่างกายอุปกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน2016-10-13299a2f0f71776aa9b2af36f0ff05e2fe1.pdf
112ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง2016-10-18372959b6c7482e12e375b1308ed28f9fc.pdf
113เอกสารตัวชี้วัดการตรวจราชการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 25602016-10-18136cc5dc850ecb4c1744aa220db321b79e.rar
114ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-10-1917a7428645e9c0ffe6d436189b4f42713.pdf
115ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2016-10-193ac751e20f136cfe2083311101cc47a1e.pdf
116สปสช 5.30/ว0301ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรแพทย์แผนไทย รุ่นที่ 17 2016-10-192c076cb9c502fac3e8b38532f3e6dcd17.pdf
117บทบาทหน้าที่ สสอ.บทบาทหน้าที่ สสอ.เชียงยืน 25602016-10-1925f92ac63830272f86798e96ae3fd140e7.pdf
118สธ 0203.082/ว 1836ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย2016-10-2012c79f8018461c160787790d7d41c69822.pdf
119ราคากลาง ถนน คส.ล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)2016-10-21443cf8cdae26f81c6f48afe542f92a901.pdf
120ราคากลาง ถนนแอสฟัลท์2016-10-214a80eaf2c4eab33851f21f3e78e5260c8.pdf