แสดง 81 ถึง 100 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
81ภาระกิจหลัก สสอ.นาเชือก ตามกฏกระทรวง แบ่งส่วนราชการสำนักงานกระทรวงสาธารณสุข2018-05-02252649f700acba7a8b6c6d25eed252444e.pdf
82เผยแพร่ภารกิจของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองมหาสารคาม2019-02-1125e432516d3bf7e0c9746f56ff1e65ac57.pdf
83รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน พฤศจิกายน 25622019-12-112345b97101fe5934faea57f92d1f8d13f4.xlsx
84การประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการ ครั้งที่ 2/25592016-09-1257a657caf2c2d81e4aea3de4580d4ec88.pdf
85รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ด้านบริการทางวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ2017-01-2751f73ced656c63abc6eceacf3cbc3ce64.pdf
86บริหารวชภัณฑ์ กค2018-08-29236c14ce4f17a3390b5881a74756cea369.xls
87รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 25622019-01-1623fdc1feaa45f55740227e9c6ae592c74d.pdf
88เผยแพร่ข้อมูลการส่งเสริมให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมวางแผนงาน/โครงการ2019-02-202566b2c3b6928a57206042f52b0588c1bd.pdf
89รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 สิงหาคม25622019-10-112334ba78294b1f13e0ac9e823a7f0e664a.xlsx
90EB1.12019-11-1225fe80a7ccd1b02987c47d850a5e5c4e43.pdf
91รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน มิย632020-07-0223fb71d98439ce51dfab5d6e4521d04003.xlsx
92หนังสือรับรองเงินเดือน2016-09-129473963e320138192a104cf0bb48b0300.pdf
93รายงานบริหารเวชภัณฑ์ รพ.ชื่นชม2019-01-162357eb892ec005b8ced42846a6b166d8d7.xlsx
94เผยแพร่ผลการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลัก2019-02-2025083fc698e9935d44a35daf1249ef9f68.pdf
95รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 กันยายน25622019-10-1123c8c41e375ad3f9d678dae3eb501f7e84.xlsx
96EB2.12019-11-14252dedff07a4a941a6330b20593c7e31fd.pdf
97ประกาศแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต2017-01-27177efb0b77f8955f0f912478443e2f022e.pdf
98เผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2019-02-20257fd4b2a7fb90e4dc6392bd6e5c98eb01.pdf
99รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ รพ.บรบือ2019-10-11234e57282d9a5e27a45378505e8fff397c.xlsx
100งานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน ต.ค. . 62- ก.ย.632020-10-05236e301856f3ae5f25d69cc3c26c0c41c0.xlsx