แสดง 81 ถึง 100 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
81จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่ผู้ช่วยโครงการ2016-09-30452662200fc44c5ebd1648166b45ec538.pdf
82-แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ2016-10-0119993cc9472736e41fec012375cf77dde2.docx
83มค 0032.002/454แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ประจำสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 2016-10-01198bafcd38a100675df6c90a6443594fee.pdf
84Flow /แนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ ส่วนภูมิภาค2016-10-011980398db6aef160a5c8c6b943d750b88f.jpg
85-ทดสอบการทำงาน ส่งรายงานผุ้ป่วย ซิก้า2016-10-0221fe821cc64490cc09aec901d688f3a655.jpg
86-คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข2016-10-0314920da408c03d80fce2928e8ca672b3f9.pdf
87ศธ 5900/08810ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดรุ่นที่ 7/ ของม.แม่ฟ้าหลวง2016-10-0326bceb4632845478881bf2df05d0d7838.pdf
88ศธ 0527.12/ว 885ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป2016-10-0420f1596f513a021e2c4871dcc96fb4718.pdf
89ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-05320ecd66a3d82d3bb350a7de0e631f0d4.pdf
9099ท.01.01/04/2559ประชาสัมพันธ์การอบรมพนักงานรักษาความปลอดภัยเข้ารับการอบรมศักยภาพ2016-10-052a2596cd11382da8d65888542c755a916.pdf
91ราคากลางจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม ตำบลแวงน่าง อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 แห่ง 2016-10-054beef58978fe59c6e3bc2df5752a36852.pdf
92รายงาน5062016-10-062146efd5404d92bfc66cf05db333ccf443.dbf
93มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25592016-10-0611a23a25b56214ad2b3c8ca30cbea9b500.pdf
94ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 322016-10-0713631a07a1945f76c6105b4493b118c089.pdf
95เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07142016-10-07-001.zip
96แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-0711cb20fa4b321134ba3781ce01a6e215c9.pdf
97ศธ 2593(7.18.1)/950ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ / ม.เชียงใหม่ 2016-10-0726e149faa20ebe95a829efcc18b8a5c82.pdf
98ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-10446dbe823649621e31e316f32e3b0667c.pdf
99ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-1041539afb7a455e2dcb475400ca2606218.pdf
100ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-1032c6009b09e836aa5b035cb132ef48cc4.pdf