แสดง 81 ถึง 100 จาก 3,252 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
81ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช2016-10-1342b884d8f0e9e35b69f61fda5978fb834.pdf
82ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง2016-10-18372959b6c7482e12e375b1308ed28f9fc.pdf
83เอกสารตัวชี้วัดการตรวจราชการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 25602016-10-18136cc5dc850ecb4c1744aa220db321b79e.rar
84ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-10-1917a7428645e9c0ffe6d436189b4f42713.pdf
85ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตารางเมตร รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช จ.มหาสารคาม2016-10-193ac751e20f136cfe2083311101cc47a1e.pdf
86-แบบฟอร์ม ใบลา ตามระเบียบการลา พ.ศ.2555 (Update ธ.ค. 59)2016-11-299cfc92f6a49e9d6c595d56faac7296011.doc
87ราคากลาง ถนน คส.ล.(ไม่รวมไหล่ทางและรางระบายน้ำ)2016-10-21443cf8cdae26f81c6f48afe542f92a901.pdf
88ราคากลาง ถนนแอสฟัลท์2016-10-214a80eaf2c4eab33851f21f3e78e5260c8.pdf
89ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-253132faa5ca3c18cf7d8d4037b8a0343f75.pdf
90เอกสารประชุมขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์(25ตค.59)2016-10-26142016-10-26-000001.zip
91สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กันยายน 2559 ครั้งที่ 9/25592016-10-268dd09945ef4708cec4f62809ab042da2a.pdf
92สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย เดือนกันยายน 25592016-10-2832016-10-28-011111.pdf
93แบบฟอร์มการกำหนดแนวทางการดำเนินงานด้านสาธารณสุขในกองทุน อปท. ปี 25602016-10-311492418b5d74f79db5c5789dcbf8ab7572.xlsx
94สธ 0228.04/32457เชิญช่างกายอุปกรณ์เข้าร่วมประชุมสัมนาทางวิชาการและพัฒนากายอุปกรณ์สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน2016-10-13299a2f0f71776aa9b2af36f0ff05e2fe1.pdf
95ศธ 0527.12/ว 885ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรพยาบาลเฉพาะทาง สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป2016-10-0420f1596f513a021e2c4871dcc96fb4718.pdf
96ศธ 5900/08810ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความรู้เบื้องต้นสำหรับผู้ช่วยเหลืองานกายภาพบำบัดรุ่นที่ 7/ ของม.แม่ฟ้าหลวง2016-10-0326bceb4632845478881bf2df05d0d7838.pdf
97ศธ 2593(7.18.1)/950ประชาสัมพันธ์การอบรมเชิงปฏิบัติการ / ม.เชียงใหม่ 2016-10-0726e149faa20ebe95a829efcc18b8a5c82.pdf
98แผนปฏิบัติการด้านสาธารณสุข (โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขสู่การพัฒนาองค์กร ประจำปีงบประมาณ 25602016-11-0199
99ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาล(พยาบาลวิชาชีพ)ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ2016-11-03565ab39fe41bf1527a85503a82c4690f9.pdf
100สธ 0317/310ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมพัฒนาศักภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก Cognitive stimulation2016-10-21190789e2b1064af593d40e4e1c438ba1a.pdf