แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
6133.1.2 รพ. (จับสลาก) Green & Clean Hospital2019-04-3035
6204. มอบโล่รางวัล การประกวด อสม.ดีเด่น ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
6333.2 รายงานความก้าวหน้าของทุกกล่องภารกิจ (EOC) การปฏิบัติตามข้อสั่งการ กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-3135
6405. มอบรางวัล ตำบลพัฒนาคุณภาพชีวิตแบบบูรณาการ ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
6506. มอบรางวัล ชมรม อสม. ระดับเขตและจังหวัด กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2020-10-0535
66แบบฟอร์มเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2016-09-0999
6755.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
6844.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535
690มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน2020-01-3135
7055.1.3 ประชุมคณะกรรมการพยาบาลฯ เตรียมการจัดงานวันพยาบาลแห่งชาติ2020-10-0535
713 3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 2019-04-3035
7255.2 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-10-0535
731/60รายงานการบริหารเวชภัณฑ์โรงพยาบาลชื่นชม2017-07-0623
7444.3.1 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการตรวจยืนยันมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการส่องกล้อง โรงพยาบาลมหาสารคาม จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท2019-08-0535
754 4.3.2 ขอรับการสนับสนุนงบ CF โครงการขับเคลื่อนตำบลจัดการคุณภาพชีวิต ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รพ.สต.ศรีสุข อำเภอกันทรวิชัย จำนวน ๑๑,๔๐๐ บาท 2019-08-0535
7644.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-10-0535
7744.5 กลุ่มงานบริหารทั่วไป2019-08-0535
7844.5.1 กฐินสามัคคี ประจำปี 25622019-08-0535
79มค.0031.013one page อบรมการใช้โปรแกรม NEHIS 2019-01-231
8055.4 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535