แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
61covid1 ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ฉบับที่ 5/2563 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด19 จังหวัดมหาสารคาม2020-04-0442c2da9a5f6d8559b2ed9bfda843dfad89.pdf
62- ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป2019-01-2951431b2802b523899a87a2659a6e94efb.pdf
63ชพบจ2506/52 ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการพยาบาลจักษุครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 2017-10-2420a83da72b0500251033a560882ea77b4.pdf
64 รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 รพ.โกสุมพิสัย ประจำเดือนกุมภาพันธ์, มีนาคม2020-04-15236a2791bfc29a30e18b8ceb2337f436b2.xlsx
65coovid8 สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.2020-04-08422b6009d81739001258f9e8889873655b.jpg
66coovid9 สถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดมหาสารคาม ประจำวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 12.00 น.2020-04-0942606a3a9c38a513695b35b6ba18a44823.jpg
67มค0032.001.3/- สัญญาจ้างก่อสร้าง อาคารผู้ป่วยใน ขนาด 30 เตียง เป็นอาคาร คสล.1 ชั้นฯ รพ.นาเชือก อ.นาเชือก2019-05-223239a2d8f01e605baada248c44809d12eb.pdf
68ลว. 3 ต.ค. 62 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรัง รับย้ายข้าราชการ2019-10-1833335181aa2079d8d1945c6b3785441a49.pdf
69 ส่งรายงานการจัดซื้อ วชย. ประจำเดือน สิงหาคม 2562 2019-11-05234dbf023b50238ce5149d849394b74b29.xls
70รายงาน ส่งรายงานการจัดซื้อ วชย. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ส่งรายงานการจัดซื้อ วชย. ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 2020-03-1523783cfee9d902d3b49eef9a52601a2908.xls
71 ส่งรายงานการจัดซื้อ วชย. ประจำเดือน ตุลาคม 2562 2019-11-05233d46c62c306f3c55f8a6055248d752fa.xls
72 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ประจำปี พ.ศ. 2560 ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2560 2017-04-25199ee6cd40ab512af3ebcde335f9496195.pdf
73-'งบทดลองเดือนตุลาคม 25612018-11-152767b4bc9df9e3cb22ec90e889a499706b.pdf
74มค 0032.001/-(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.92017-10-116fb6629957702e02091643b11e4dea354.zip
75มค 0032.001/-(ร่าง) ข้อสั่งการ และเอกสารแนบรายงานต่างๆในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ร.92017-10-1118233414d8ee41071eaa657232aa57d71.zip
76*แก้ไข รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนเมษายน2019-07-1023f00055185bd5380a37a092cd436e5044.pdf
77--2017-12-15276aec1ba010f759bb7f1a641c214888a1.pdf
78--2017-06-29276c61b43d956df3c614ab484e2ca60977.pdf
79--2017-11-172738363090632a675ecb47229e10502df8.xls
803- G&C กันทรวิชัย2019-04-3035b17b59e5da87d6400cdc7a8f43607d67.pdf