แสดง 61 ถึง 80 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
61สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน พฤษภาคม 2559 ครั้งที่ 5/25592016-05-31833ec616e004aa4f14cef17bc7986ac02.pdf
62จัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ (รพ.กันทรวิชัย)2017-01-2729a6cca9e9550522651642178206e23624.pdf
63รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-01-14230560e0d00c324704a5f2f3eb6b50f3aa.xlsx
64การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เดือนธันวาคม 25612019-01-06250f9d1a4c70598c5c45e692f85bc7c744.pdf
65รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง เดือนกันยายน25622019-10-1123130eba7f61298f91101d588df90b9716.xlsx
66รายงานรายไตรมาส 2/25632020-07-01235ddf7c0d75ce93d12e9806e9911cbf9e.xls
67สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน เมษายน 2559 ครั้งที่ 4/2559 2016-05-278a9f4948272c849665dc36e8042cc68f1.pdf
68โรงพยาบาลโกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 2019-01-1423f9497bec261819de5bf8852cde95f9e2.pdf
69การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เดือนมกราคม 25622019-02-04251e540e68366a2c35225d6777aeefcd09.pdf
70รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนมิถุนายน 25632020-07-0123ed38130aaf50a60fdc154fc55557186f.xlsx
71สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน มีนาคม 2559 ครั้งที่ 3/2559 2016-04-278183dba28a9a5c8abef2ad943f2d7b207.pdf
72ประกาศแสดงเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต2017-01-271751c0bc90cd94b9849b2a6f9cb8d30cb4.pdf
73รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ (ยา) เดือน มิ.ย. 2560 รพ.มหาสารคาม2017-07-0523a3bc4c4ae791a07e400a4bd6d06d13a7.xlsx
74รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ เดือน พฤศจิกายน 25602017-12-2623a22a97573a2ea8314b64a4b8648e8699.xlsx
75การเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ เดือนกุมภาพันธ์ 25622019-03-06255c5719ddaebedc5b20695322734e4793.pdf
76รายงานความคืบหน้าเวชภัณฑ์ประจำเดือนกรกฎาคม 25622019-08-1023fce516cadaf9c80b933016035b3862e1.xlsx
77รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนกันยายน 25622019-10-11233f551f1f29ff82b8101ab4dee0343c19.xlsx
78รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนพย25622019-12-0923140799d32ba915f22414889f90135630.xlsx
79สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2559 ครั้งที่ 2/2559 2016-04-268191418499800041f9e846e56f931ace0.pdf
80ประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กรที่ดี2017-01-2717d544304a12c5f1458c5b9abf5474198a.pdf