แสดง 61 ถึง 80 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
61สธ 0210/ว 2011ประชาสัมพันธ์ชวนบุคลากรเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมประชุมวิชาการเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศแห่งชาติ Geoinfotech 20172016-09-1412a2dab1edfbd1fb7a4824fc39f2435414.pdf
62ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-10446dbe823649621e31e316f32e3b0667c.pdf
63ราคากลางก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุข อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-1041539afb7a455e2dcb475400ca2606218.pdf
64ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-1032c6009b09e836aa5b035cb132ef48cc4.pdf
65ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอ เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 285 ตรม.สสอ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-1032a653f000b8f979d769deaf8a55e3340.pdf
66ศธ 0517.031/ศน/00155ประชาสัมพันธ์โครงการศึกษาต่อเนื่อง คณะทันตแพทยศาสตร์ ม.มหิดล2016-09-14212afb5030ebd1607091f5fe04213683e.pdf
67ศธ 6593/1448ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาสาขาวิชารังสีเทคนิค / ม.เชียงใหม่2016-09-23246abee399d05584f17a2af18899132ad.pdf
68สธ 0203.0916/ว.1022ประชาสัมพันธ์การอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางเวชปฏิบัติทั่วไป / วพบ.พระจอมเกล้า เพชรบุรี 2016-09-2327756693b3e36c25d3652dbb01ef1de93.pdf
69สธ 0813.13/3158ประชาสัมพันธ์โครงการอบรม แพทย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ สาขาเวชศาสตรป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน / รพ.จิตเวช ขอนแก่น2016-09-30297f37cf3e3865855b2f05a71b335db00.pdf
70สวสท 0058/2559ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการประจำปี TMI 20162016-09-13121cdf79011be43e3f0ecc449c7f040117.pdf
71แก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม2016-10-11374460e33c57a2fa07fb6cea9373c180d.pdf
72แก้ไขเอกสารประกวดราคา ประกวดราคาก่อสร้างอาคารที่ทำการสาธารณสุขอำเภอนาดูน เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พท.285 ตรม. อ.นาดูน จ.มหาสารคาม2016-10-113654328599c8166f2cd747b964d553c89.pdf
73รับสมัครคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอนาเชือก2016-10-1259fe5ebf089291dbd376ef57b9f18953f.pdf
74ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง จ.มหาสารคาม2016-10-13397ff84e27eb1e5dd97164efa20169355.pdf
75ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม2016-10-1338bf0f5154677e062f6a41b42d22503c3.pdf
76ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองอุ่ม ต.นาสีนวน อ.กันทรวิชัย2016-10-134193628d887d1c57e4aace1d1b706a928.pdf
77ราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารสถานีอนามัย เป็นอาคาร คสล.2ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาร 300 ตรม. รพ.สต.บ้านหนองจิก ต.แก่งเลิงจาน อ.เมือง2016-10-134779fb529879d1d20bbc9bc658e8031ce.pdf
78ราคากลางประกวดราคาจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี 2 หัวตรวจ2016-10-1347ac125f52c57842b6381b1006a677fbc.pdf
79ราคากลางจ้างก่อสร้างอาคารที่ทำการสำนักงานสถานีอนามัยเป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 300 ตรม. รพ.สต.บ้านป่าโพธิ์ ต.นาภู อ.ยางสีสุราช2016-10-1342b884d8f0e9e35b69f61fda5978fb834.pdf
80ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 3 เครื่อง2016-10-18372959b6c7482e12e375b1308ed28f9fc.pdf