แสดง 41 ถึง 60 จาก 4,908 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
410 - มอบเกียรติบัตรการแข่งขัน การช่วยเหลือผู้ป่วย ณ จุดเกิดเหตุ EMS Rally จังหวัดมหาสารคาม เมื่อวันที่ 18-19 ธันวาคม 25622020-03-0235
420 1. มอบเกียรติบัตร เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุขดีเด่นระดับอำเภอ จำนวน ๑๓ คน (กลุ่มงานทันตสาธารณสุข)2019-05-2935
431 1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ<br> 1.2 เรื่องผู้บริหารสสจ./ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/สาธารณสุขอำเภอแจ้งที่ประชุม<br> เพื่อทราบ 2019-05-2935
443 3.1.1 สสอ. (จับสลาก) PMQA2019-06-2835
453 3.1.1 สสอ. (จับสลาก) รพ.สต.ติดดาว2019-05-2935
463 3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 2019-04-3035
472 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2562 ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 พฤษภาคม 25622019-06-2835f1efd61163872fdbbb9de91c31a13a6a.pdf
482 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมกราคม 2563 ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 30 มกราคม 25632020-03-0235a30a92e18f26be75277dd80ad66baadd.pdf
492 - รับรองรายงานการประชุมประจำเดือนมีนาคม 2562 ครั้งที่ 3/2562 วันที่ 29 มีนาคม 2562 2019-04-2935
504 4.1 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2019-06-2835e7581b4cf9013477b2a5628a4dff6cc0.pdf
51มค 0832/ EB 19 กลุ่ม องค์กรคุณธรรม ตามรอยพ่อ2019-03-17251dca0e331d3999d9903dbc1735bd2c1c.pdf
52มค 0832/ EB 5 รายงานการประชุม พชอ.1-25622019-02-28256dc497e13d984cd2cd480ad6183cbf4b.pdf
53มค 0832/007 EB_4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ต.ค.-ธ.ค.612019-01-04253220a1b4c8d66c98b576822c8a3a4176.pdf
54มค 0832/084 EB_4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ประจำเดือน กุมภาพันธ์.622019-03-13250e6e3d999fca56aefdc63ae3eca44bac.pdf
55มค 0832/009 EB_4 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร ๑) ประจำเดือน มกราคม.622019-01-3125848f0eac2137622b60c0a4f7335d13c8.pdf
56มค 0032.001/ว2164 การนำส่งเงินสะสมและเงินสมทบเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพฯ2016-09-19524e9cb933ff34cc72971ec6d35ef9a86.rar
57มสว 151/2559 ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้น หัวข้อ Reganerative Medicine in Stem Cell Laboratory and research2016-08-22228ba23f361fc6710e97e2c5fbced4cbc.pdf
58covid6 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา ๙ แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๑๐) http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/138/T_0050.PDF2020-06-1342da3324e72c0d2de2afe9e9a3bdee0731.pdf
59ทันตกรรม 012 ทันตกรรม รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ กันยายน 25632020-09-17237bbd18233c6adbfb005b6266926b23bb.xlsx
60ทันตกรรม 004 ทันตกรรม รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ มกราคม 632020-02-0623ca4059dd3948dc165e7c0025a7a96e37.xlsx