แสดง 41 ถึง 60 จาก 4,657 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
41ประกาศ ณ 26 พ.ย. 63ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกฯ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ(นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ)สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเชียงยืน และอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม2020-11-265f7b762c099c2e6f6f6bae8c23e67733b.pdf
42มค0032.001.3/-ร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับต้นฯ พื้นที่ใช้สอย 100 ตรม. จำนวน 6 รายการ ผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ระหว่างวันที่ 26 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 25642020-11-263dfcb8a67ca6d03b6d104f0018182a4a2.pdf
43มค0032.001.3/-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องดูดเสมหะและกล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล2020-11-263f1041ac6c5d0be19c760ff43a548ef54.pdf
44มค0032.001.3/-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯและกล้องจุลทรรน์2020-11-2639c5e194586c0cc4f29d04f109679defd.pdf
45มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อครุภัรฑ์การแพทย์ 18 รายการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 1 โครงการ2020-11-2611b08d7aa7bd4883984a13ab8db0f4f98e.pdf
46สธ0937.04/ว7726เชิญชวนสมัครขอรับรางวัลเกียรติคุณ2020-11-24133af7f52d2c271f48a23a70f6fb31fa8.pdf
47รายงานบริหารเวชภัณฑ์ รพ ชื่นชม เดือน ตค 25632020-11-23230db2df86b2d2fac1a68fde7ed49cbb82.xlsx
48มค 0032.001.3/สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-18314874ba500913e0284004f26762fbde26.pdf
49รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือนตุลาคม2020-11-1823a3a7f8abf178424440a3ac2365742e3e.xlsx
50รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์แผนกงานชันสูตรประจำเดือน มิถุนายน 25632020-11-1823c04f061908370cf70b31b2b3744bb274.xlsx
51มค0032.001.3/-ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างงบดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.25642020-11-1811cf7900be6023d71cfcaefaaa0478ef41.pdf
52รายงานความคืบหน้า ตุลาคม ๖๓ แกดำ2020-11-1723a20e9ae34bcd919482cc3923595dd1a9.xlsx
53มค 0032.012/ว 3226การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง2020-11-175378f7416810ceb824d74fcb52ae882e3.pdf
54รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2564 ทันตกรรม โกสุมพิสัย2020-11-172387c9e48600146794b892dc90f09c6da2.xlsx
55รายงานความคืบหน้าเวชภัฑ์ประจำเดือนตุลาคม 25632020-11-1723b3d73f52009920221c32ced8134deba7.xlsx
560032.002/-รายงานการประชุม กวป.ครั้งที่10/25632020-11-178f268f2a8f0ccda15d317ff0f434eed65.pdf
57-รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ต.ค.2563 (หมวดวัสดุการแพทย์)2020-11-1623aaca6d2ed8da980aa2ae20e5a20ea07e.xls
58-ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ระยะที่ 32020-11-165a103d4a22967a47fdabb9f84d2a5b05a.pdf
59รายงานความคืบหน้า งานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-13238e4c8a2a53ec6aa61a9cbd546751d710.xlsx
60รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-13238b99507bcb1bff5587a5b80655a9cfbf.xlsx