แสดง 41 ถึง 60 จาก 3,252 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
41แบบฟอร์มแบบประเมิน ว 34/25472016-09-209b1dc32b1e3cad7dd55fc73fb45880932.doc
42มค 0032.002/ว 2180ขอเชิญประชุมประจำเดือนกันยายน 25592016-09-2014aff1a82e051d69a9aeadac2ca3cbdd24.pdf
43รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2016-09-215c86caecba8162d381b4f46d31f971d9c.pdf
44ประกาศการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10 ราย2016-09-225b06d3ed7c691305c968da723d9849d82.pdf
45ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย2016-09-2257ae9a337914e4415da1e9094b67b9613.pdf
46มค 0032.301/02/2186สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย2016-09-1611f41127a30c290677426e48a38c00876c.pdf
47-แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ2016-10-0119993cc9472736e41fec012375cf77dde2.docx
48มค 0032.012/ว 2160ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 12016-09-162ae80ae38d7aa2513d102e488c75d1d2a.rar
49ประกาศการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม2016-09-2858ee063a4bbca0e0379e03f5fa1a1f9d1.pdf
50มค 0032.002/-สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/25592016-09-298198897c33cbd54bb629a169a4a76a832.pdf
51-ทดสอบการทำงาน ส่งรายงานผุ้ป่วย ซิก้า2016-10-0221fe821cc64490cc09aec901d688f3a655.jpg
5244/2559ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์2016-09-122d3a3c1fb31e127e066a3a0f7c0d42ecd.pdf
53พ.ฝ.ส.029.ว0042/59ประชามัสพันธ์การประชุมวิชาการ Acpuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 2016-09-01242d64b84e9adff20da03e7be91fad1ff.pdf
54สพท.1283/2559ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 /สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย2016-09-202a58038727fa22f693435c3827cb9eeed.pdf
55สธ 0405.24/ว44ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 112016-09-162c17d9ca4ee1a528b4c6c18492c7cc5f9.pdf
56-คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข2016-10-0314920da408c03d80fce2928e8ca672b3f9.pdf
57ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-05320ecd66a3d82d3bb350a7de0e631f0d4.pdf
58รายงาน5062016-10-062146efd5404d92bfc66cf05db333ccf443.dbf
59ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 322016-10-0713631a07a1945f76c6105b4493b118c089.pdf
60เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07142016-10-07-001.zip