แสดง 41 ถึง 60 จาก 7,341 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
41รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2016-09-215c86caecba8162d381b4f46d31f971d9c.pdf
42ประกาศการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10 ราย2016-09-225b06d3ed7c691305c968da723d9849d82.pdf
43ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย2016-09-2257ae9a337914e4415da1e9094b67b9613.pdf
44มค 0032.301/02/2186สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2559 โรงพยาบาลพยัคฆภูมิพิสัย2016-09-1611f41127a30c290677426e48a38c00876c.pdf
45-แบบฟอร์มรายงานการจัดหาจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ภาครัฐ ที่มีมูลค่าไม่เกิน ๕ ล้านบาท การจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำหรับหน่วยบริการ2016-10-0119993cc9472736e41fec012375cf77dde2.docx
46มค 0032.012/ว 2160ประกาศผลการคัดเลือกแพทย์รับต้นสังกัดเข้าฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 12016-09-162ae80ae38d7aa2513d102e488c75d1d2a.rar
47ประกาศการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม2016-09-2858ee063a4bbca0e0379e03f5fa1a1f9d1.pdf
48มค 0032.002/-สรุปรายงานการประชุมประจำเดือน สิงหาคม 2559 ครั้งที่ 8/25592016-09-298198897c33cbd54bb629a169a4a76a832.pdf
49-ทดสอบการทำงาน ส่งรายงานผุ้ป่วย ซิก้า2016-10-0221fe821cc64490cc09aec901d688f3a655.jpg
5044/2559ประชาสัมพันะ์การประชุมวิชาการประจำปีของสมาคมอนามัยเจริญพันธุ์2016-09-122d3a3c1fb31e127e066a3a0f7c0d42ecd.pdf
51พ.ฝ.ส.029.ว0042/59ประชามัสพันธ์การประชุมวิชาการ Acpuncture in Modern Medicine ครั้งที่ 6 2016-09-01242d64b84e9adff20da03e7be91fad1ff.pdf
52สพท.1283/2559ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดโครงการฝึกอบรมพยาบาลเพื่อบริหารหอผู้ป่วย รุ่นที่ 5 /สภาการพยาบาลแห่งประเทศไทย2016-09-202a58038727fa22f693435c3827cb9eeed.pdf
53สธ 0405.24/ว44ประชาสัมพันธ์การอบรมระยะสั้นเรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อใน รพ. สำหรับแพทย์ พยาบาลและนักเทคนิคการแพทย์ ครั้งที่ 112016-09-162c17d9ca4ee1a528b4c6c18492c7cc5f9.pdf
54-คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2560 กระทรวงสาธารณสุขโดย นพ.โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข2016-10-0314920da408c03d80fce2928e8ca672b3f9.pdf
55ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างผนังกั้นดินและรั้ว ความยาวไม่น้อยกว่า 169 เมตร2016-10-05320ecd66a3d82d3bb350a7de0e631f0d4.pdf
56รายงาน5062016-10-062146efd5404d92bfc66cf05db333ccf443.dbf
57ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 322016-10-0713631a07a1945f76c6105b4493b118c089.pdf
58เอกสารประกอบทำแผนปีงบประมาณ 25602016-10-07142016-10-07-001.zip
59มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 25592016-10-0611a23a25b56214ad2b3c8ca30cbea9b500.pdf
60แผนการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 25602016-10-0711cb20fa4b321134ba3781ce01a6e215c9.pdf