แสดง 21 ถึง 40 จาก 3,118 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
21-ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2019-06-25121134dddd7d575860950e24fb705fd8d.pdf
22สช.รับการสรรหาเป็นกรรมการเขตสุขภาพเพื่อปชช2017-02-011742f0d96800c7ef2426f6e18f23131c1.pdf
23-ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง การบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานในระดับที่ต้องได้รับการพัฒนาปรับปรุงตนเอง2019-06-2513bf9e7b58131e4d8a972dcc02d87508e.pdf
24สธ0923.07/ว2932ขอเชิญประชุมวิชาการและอนามัยสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.25622019-05-071
25ประกาศรับสมัครโครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-09-1915ffe3f39a09bc43fb38e7bd7ac3ff4a8.rar
26มค0032.008/ว1209ขอเชิญประชุม พบส.ทันตกรรม2019-05-1613d452061f080b75b273e9c35b9a1a2c8.pdf
27สทภท.๐๔/๒๕๖๒การประชุมวิชาการสมาคมทันตาภิบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๑2019-05-171af4d08542050a178470a10694f3d9b6e.pdf
28สทภท.๐๑/๒๕๖๒การคัดเลือกทันตาภิบาลดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒2019-05-171f324ff9ec946574d38fb7fb6101663fc.pdf
29สธ.๐๒๓๒.๐๕/ว๑๒๖๑ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมเพิ่มพูนทักษะผู้ช่วยงานบริการทันตกรรมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2019-05-1715c06b9e24c88738e2abffc630c9098dd.pdf
30-ข้อมูลพื้นฐานโรงพยาบาลในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ กรกฎาคม ๒๕๖๐2017-08-01150ca0062293b0585696646d4fefa2fa4.pdf
31สวรส. ๐๒.๑/ ว ๓๕๐ประชาสัมพันธ์การประชุมชี้แจงกรอบการวิจัยสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒2017-12-2919d11ecb2fc655782da19de7d1917bb4c.pdf
32มค0032.008/ว1583ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทันตสาธารณสุข2019-05-2712236f482f061cde86b6c8bf5726efe33.pdf
33-ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.25402018-01-051405516108c44cb9287ea11fc43c56ff8.pdf
34ประกาศผลการคัดเลือกเบื้องต้นระดับจังหวัด โครงการกระจายแพทย์หนึ่งอำเภอหนึ่งทุน จังหวัดมหาสารคาม ประจำปีการศึกษา 25602016-10-1917a7428645e9c0ffe6d436189b4f42713.pdf
35-Best Practice ผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศของจังหวัด (ขนาดไฟล์ 55MB)2017-09-1312017-09-13-1640.pdf
36สธ 0317/310ขอเชิญเข้าร่วมอบรมระยะสั้นหลักสูตร โปรแกรมพัฒนาศักภาพสมองในผู้สูงอายุที่มีปัญหาความจำบกพร่องระยะแรก Cognitive stimulation2016-10-21190789e2b1064af593d40e4e1c438ba1a.pdf
37-ระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยการคุ้มครองและจัดการข้อมูลด้านสุขภาพของบุคคล พ.ศ. 25612018-06-201ec079ee07c5e97b79a26bf3fa9be8fe7.pdf
38เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : เบิกชดเชยค่าบริการฯ และ Audit 8 พฤศจิกายน 25602016-11-0711b45bca24088707eac87f457a4df1992.zip
39เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ปีงบประมาณ 2560 หลักสูตร : เบิกชดเชยค่าบริการฯ , Audit,การขึ้นทะเบียนสิทธิ 9 พฤศจิกายน 25602016-11-091559bd559e87d86ecba975bab89e34828.rar
40สธ 0201.02/ว682มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)2018-10-0515724d8cfb926295beaf062b7a33824eb.pdf