แสดง 21 ถึง 40 จาก 3,523 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
2155.3 กลุ่มงานประกันสุขภาพ2019-04-3035
2255.1 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
2355.5 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข (รายงานด้วยเอกสาร)2020-01-3135
2455.4 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ2019-04-3035
2555.2 กลุ่มงานประกันสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
2644.4 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
2755.5 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2019-04-3035
2855.3 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ (รายงานด้วยเอกสาร)2019-08-0235
29000โปสเตอร์ยาอันตราย2019-03-2216
3055.6 กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิต และยาเสพติด2020-01-3135
3155.6 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-04-3035
325 5.6.2 สรุปข้อสั่งการประชุมทางไกล ศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขในงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก2019-04-3035
3333.3 การรายงานการเตรียมความพร้อมกรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 ของอำเภอ2020-01-3135
3433.1.2 รพ. (จับสลาก) Green & Clean Hospital2019-04-3035
3533.2 รายงานความก้าวหน้าของทุกกล่องภารกิจ (EOC) การปฏิบัติตามข้อสั่งการ กรณีการระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 20192020-01-3135
36แบบฟอร์มเงินเพิ่มพิเศษสำหรับแพทย์ ทันตแพทย์ และเภสัชกร 2016-09-0999
3755.7 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-01-3135
3844.1 กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข2019-08-0535
390มอบเกียรติบัตรพื้นที่ต้นแบบชุมชนสร้างสุข โดยกลไกตำบลจัดการคุณภาพชีวิต เพื่อยกระดับการดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชน2020-01-3135
403 3.1.3 สรุปผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ (PA) จำนวน 19 ตัวชี้วัด 2019-04-3035