แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,526 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
21EB4 บันทึกขออนุมัติโครงการ เอกสารประกอบ2019-03-1525a9783e9c4c8435ff786f7ee630097628.pdf
22EB25 หน่วยงานกำหนดมาตรการ กลไก วางระบบ ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (แก้ไขใหม่)2019-06-2425a7faf9630b61475f93a59a9da7da8e02.pdf
23รายงานความคืบหน้า # งานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน ก.ย. 622019-10-03239b03a2b15163224bca71c7c7b26f22ae.xlsx
24รายงานรายไตรมาส 2/25632020-06-3024d3f49096f229f1823dd6f2ef30ee0ea0.xls
25แบบรายงาน คบส แกดำ2018-02-0824b642aa0a0bebbf874b3a0d29294a4dad.xlsx
26EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-2425b4104104fec9bcd0340cf82ebd6c9a3b.pdf
27รายงานบริหารเวชภัณฑ์-11-602017-12-2123fd7e4bf896777e8265605ef2c01505cf.xls
28EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-2425a50a4218e0b863e6d6ebc8aa9bcc51c7.pdf
29แบบสำรวจการรักษาโรคข้อเข่าเสื่อม2017-01-1813628b95c5ac120b5f86e8b79c80b9aa2e.doc
30EB6หลักฐานประกอบ2019-03-1525ca0add1907b940c69194a11cab1d628a.pdf
31EB9 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลเป็นปัจจุบัน (เพิ่มเติมข้อมูล)2019-06-2425743c577e4e21603ece62bd6cbd77db86.pdf
32รายงานบริหารวัสดุวิทยาศาสตร์ รพ.นาดูน รายเดือน2020-06-302326ca0633201f887c74af1bdf26afda0c.xlsx
33รายงานบริหารเวชภัณฑ์-12-612019-01-0823988cf7983b9947aaaa724d07342f64eb.xls
34ประกาศสอบครุภัณฑ์ทางการแพทย์ รพ.กันทรวิชัย2017-01-202936eb1ac232b4d006bb1c7b94c975abfe.rar
35EB8หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ2019-03-1525bf6cab2f60c2ca8155f4c10f8cedfd4c.pdf
36ข้อมูลผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน External2017-01-2017801a37632eeb0898263bba45a5ba55d2.xlsx
37รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รพ.บรบือ2019-01-0923c3011a18b72b3fdbd385cd28a35af459.xlsx
38ข้อมูลบุคลากร (ภายในหน่วยงาน) เพื่อใช้ในการสำรวจ ITA ตามแบบประเมิน Internal2017-01-20177fce0865aa114f41bf35f920e2a44940.xlsx
39รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ รพ.บรบือ2019-01-0923acba51767b4c761a777c59ae1acc9133.docx
40รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน มกราคม 622019-01-10235f84ba67d132e94b4d9b85d1d7e66bdc.xlsx