แสดง 21 ถึง 40 จาก 4,610 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
21รายงานบริหารเวชภัณฑ์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๓ รพ.บรบือ2020-11-1023cb01e54704ab428c80c27ba4de160d59.xlsx
22รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนตุลาคม 2563 ปีงบประมาณ 2564 เวชภัณฑ์มิใช่ยา ประเภทวัสดุการแพทย์2020-11-10234026831c111123d1440e41c68938927d.xlsx
23000รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-1023c996162ea866a06a2b96730aeb26473b.xlsx
24รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-09237842389f18e19c0201019ee6963c0302.xlsx
25มค 0032.012/ว3123การคัดเลือกบุคคลเข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนระดับสูงขึ้น2020-11-095c11f7b536ff591197caa1b5b1cf263c7.pdf
26รพ.โกสุมพิสัย ส่งรายงานประจำเดือน ตุลาคม 25632020-11-09237b7bf312e3e15bda9f1ab4637a24e57c.xlsx
27มค0032.001.3/-ประกาศรับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์2020-11-0631a060caf11d3807f64f3d0bf172ce213.pdf
28รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ยา/วชย ประจำเดือนตุลาคม 25632020-11-0523eb89ddc2670fb7d53b2cfee87d0c9c5c.xlsx
290000ส่งรายงานการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์เดือนตุลาคม632020-11-05239c8315c464610d5190d9032f4ff6215a.xlsx
30รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์(ยา) ประจำเดือน ตค632020-11-0423868a4cda5043d3ef7fb788e9937b0a9e.xlsx
31covid2รายงานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดมหาสารคาม ครั้งที่ 28/2563 วันที่ 28 ตุลาคม 2563 ณ ห้องประชุมบุษราคัม สสจ.มหาสารคาม2020-11-04427d7fe5ee3bd2d00f41782501d3271b55.pdf
32-รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ต.ค.63 (หมวดวัสดุวิทยาศาสตร์)2020-11-03238451b2306a9ea622eef42805c8366b08.xls
33ทันตกรรม 001/64รายงานความคืบหน้างานบริหารวัสดุทันตกรรม เดือนตุลาคม 25642020-11-03233ad06732a77ca0b9e9422e57d3f9cb40.xlsx
34001รายงานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (ทันตกรรม รพ นาเชือก)2020-11-0323ae573227e832bac093375e5b51ec87b6.xlsx
35-รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ เดือนตุลาคม 2563(เภสัชกรรม)2020-11-0223f0a4221b705e0d3bec4fa87c2447ce9a.xlsx
36ขอส่งรายงานบริหารเวชภัณฑ์ วัสดุทันตกรรม รพ.นาดูน ตุลาคม 25632020-11-0223102ac7cb986235d799f0c1cac13b562d.xlsx
3755.3 กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ2020-10-3035
3855.3.1 รายงานสถานการณ์ทางระบาดวิทยา2020-10-30357202c828e1c7c6827d22e43caec6089b.pdf
3944.2 กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล2020-10-3035
4044.2.1 ข้าราชการย้ายข้ามจังหวัด 2020-10-3035bac7210d48d4ecc2d62d64a787f601ee.pdf