แสดง 301 ถึง 320 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
301EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส2019-03-1825262a532fe208f18c0c78e129e3fda999.pdf
302EB5ขออนุมัติโครงการOVCCA2019-03-18255d70eedd66b00d66a49972358c69c61c.pdf
303EB4.3 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน2019-12-16255efb45be9afbafc1914af018b5735ffc.pdf
304ประกาศการคัดเลือกข้าราชการทำหน้าที่ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอวาปีปทุม2016-09-2858ee063a4bbca0e0379e03f5fa1a1f9d1.pdf
305ร่าง เกณฑ์ราคากลาง ปี 25602017-02-2019aa1a5a187c9ac4ed15bc5acf7cefdbce.pdf
306EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปี 25622019-03-1825c86a47ba4966ac18bab16b9d0b578b13.pdf
307EB5-6คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานOVCCA2019-03-1825404c76bcc461b7b1fc5af234800e6ce3.pdf
308EB1.4 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์หน่วยงาน2019-12-162539c6fc85b1e01a322ff6b443c1972694.pdf
309รายงานบริหารเวชภัณฑ์ (ยา) ประจำเดือน กพ622019-03-04235a7bdc30b565f38c2849d050b3cc3f11.xlsx
310EB9ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลทั่วไป2019-03-1525c33132c58f38c34f571b779b76b4bb58.pdf
311EB5-6บันทึกขออนุมัติดำเนินโครงการ หนังสือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ภาพกิจกรรม2019-03-182594e709d8bd7dae8f08573981636f0e2b.pdf
312รายงานความคืบหน้า # งานบริหารเวชภัณฑ์ประจำเดือนต.ค.61-พ.ค. 622019-06-262381df566b74e8e18c25a67c864fb7f660.xlsx
313EB2.9แบบฟอร์มขึ้น webแผนจัดซื้อจ้างและกรอบแนวทางเพื่อครวามโปร่งใส2019-12-1625e044ecdd5adb9fcddde29a1062f12b6f.pdf
314รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์เดือนมิถุนายน 25632020-07-1723594205067601e0759fab0208a6422375.xlsx
315รายงานเดือน มค 612018-02-21234deaba74944679c7e803637d73391963.xls
316รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง 2019-06-262317d817f0df87625578ee5dbe3a183ac6.xls
317รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนพฤศจิกายน2019-12-17234227d98baea395afb5de6983ef85426a.xlsx
318รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือนกันยายน2020-10-16237f1b0ba7485b1bbe2a4e7e29f9b96b78.xlsx
319ประกาศเจตจำนงสุจริต2017-12-29256d7db644ff39f184fc507c2c12b8dc18.pdf
320EB5 การเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจหลัก2019-03-182579238e6715ca6a4135cc468a6f10985f.pdf