แสดง 281 ถึง 300 จาก 4,928 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
281วช 0005/ ว 10437ขอเชิญร่วมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 25612018-01-2412d3212aae68f206680d3eedabf7f664ed.pdf
282ศธ 0530.20/ ว 753ขอเชิญบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการระยะสั้นหลักสูตร "ทีมวิจัยเครือข่ายสุขภาพตำบล"2018-04-1012a5421781ff8742eab0f673c79e66d4e7.pdf
283มค 0032.002/ ว 1670 ลว. 31 พฤษภาคม 2562ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 2562 2019-06-0412828f7db4dfa9f259d27b3dd17e279d02.pdf
284มค 0032.002/ว 1671ขอเชิญส่งผลงานวิชาการนำเสนอในการประชุมวิชาการสุขภาพจิตนานาชาติ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562 2019-06-0412
285มค 0032.002/ ว 1010ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับมนุษย์กระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 25622018-04-0412f799ac37ed4dfeabdaa9068c1c439aef.pdf
286มค 0032.002/ ว 1010ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ R2R เข้าร่วมประกวดในการประชุมวิชาการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (National Health R2R Forum) ประจำปี 25622018-04-0412241bb94e38e7a2133ea2fb6e4e63f340.pdf
287ขก 0032.1/7067ขอเชิญร่วมฝึกปฏิบัติ Local Trainee ตรวจประเมิน SIDCER-Fercap/Necast กรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์โรงพยาบาลขอนแก่น2018-04-2012
288ส นบส.86/61ขอเชิญร่วมประชุมวิชาการบริหารสาธารณสุข ประจำปี 25612018-04-25129e330248aba4dc406e98b1db73ccfa0e.pdf
289กท0607/7852เชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่2018-07-1012128a087db2b41a4311a2de39dc1d7b32.pdf
290สธ 0604.04/ว 1830การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMCs Award2019-12-0212dab4bc448096e0623846bdf4173638b6.pdf
291สธ 0232.05/ว 1657ขอเชิญเข้าร่วมประชุมการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (MOPH R2R forum) ประจำปี 25612018-07-311208d2b0389193da04871f94c89746652a.pdf
292นศ 0032.102/22207ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน"มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"2018-09-02128ea63f5f9c4f4510d7a17dd48c99c39c.pdf
293กำหนดการมหกรรม2017-05-17120b5d106fc51bc71def722cf47118b67d.pdf
294แนวทางการประกวดผลงานวิชาการ_25602017-05-1712144796a415f9c4d57171aac36da552a9.pdf
295ตารางการนำเสนองานวิจัย2017-05-17122017-05-17-0001-p1.zip
296สธ 0213.03/ ว 19ขอเชิญเสนอผลงานวิชาการและเข้าร่วมประชุมวิชาการและมหกรรมการแสดงผลงาน 100 ปี การสาธารณสุขไทย ประจำปี 2561 “เพื่อประชาชนสุขภาพดี 100 ปี แห่งการพัฒนา” 2018-05-021295eb20455c26b16ed8a0fe1791a8a681.pdf
297นศ 0032.102/ 37105ขอเชิญส่งผลงานวิชาการ/ วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร" ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑2018-02-0212835900e94035f0e102261986c61c895c.pdf
298สธ0316/911ขอเชิญเข้าอบรมการเขียนบทความวิจัยและผลงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์2018-07-2612
299็HITAP/155/2561ขอส่ง Policy Brief2018-05-071298c0bbeed01d3b421a794d8e50059225.pdf
300สธ0232.05/ว1979ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการนานาชาติ เขตสุขภาพที่ 7 (ครั้งที่ 3) ประจำปี 25612018-08-0612fb769599beb99d7475a106e79b898e8b.pdf