แสดง 281 ถึง 300 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
281EB4.22019-12-16253604a6b11bc325ecffd4954e16701504.pdf
282รับย้าย/รับโอน เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ2016-09-215c86caecba8162d381b4f46d31f971d9c.pdf
283EB2.4 แต่งตั้ง จนท.ปิด-ปลดประกาศการจัดซื้อจ้าง2019-12-1625f841d63899847e8588f66bd44a11c46b.pdf
284ประกาศการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ได้รับเงินประจำตำแหน่ง จำนวน 10 ราย2016-09-225b06d3ed7c691305c968da723d9849d82.pdf
285EB3.5 2019-12-1625c74dab72d9415595304cf80cd50e1c00.pdf
286รายงานเดือน มค-632020-02-1723348b665da2bc275491a17c4ecccf3bb6.xlsx
287ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลฯเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ จำนวน 6 ราย2016-09-2257ae9a337914e4415da1e9094b67b9613.pdf
288จ้างเหมาจัดทำวารสารวิชาการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม2017-02-203ec7fe0c383913bbbe57409bfbdaf1bed.pdf
289สสอ.เมืองมหาสารคาม ร่วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น2017-12-28251af3a525016266ec207deb8e651dbed4.jpeg
290EB9ข้อมูลพื้นฐานสสอ.นาดูน2019-03-15257bc96585f63b856690f280b1648605d5.pdf
291EB2.6 ภาพเผยแพร่ขึ้นเวปไซด์2019-12-1625f46af40e3d121918f78b61bd26698a92.pdf
292EB9จริยธรรมข้าราชการพลเรือน2019-03-1525894341f6c945c6ee34f03126d899da13.pdf
293EB2.7 ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจ้าง25632019-12-162573af7eb6b8881b8ba677034f3b77e444.pdf
294รายงานเดือน มค-63 แก้ไข2020-02-182340943f716b6a4d42f5c4406e1148981e.xlsx
295รพ.โกสุมพิสัย รายงานความคืบหน้างานบริหารเวชภัณฑ์ ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนมกราคม2019-02-26236fbd0fb3c238a2c52b589ef87cc98de0.pdf
296EB1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปี 25612019-03-18256c833ecdbe822c5118dd1aa4550cafe8.pdf
297รายงานบริหารเวชภัณฑ์รพ.กุดรัง2019-05-1723f2c0a9e79dc5a792f6d87a1892acab66.xlsx
298EB2.8 ขออนุมัติจัดทำแผนบริหารเงินประมาณ 25632019-12-162519082034545f3099fd9b3ec8543fd905.pdf
299รายงานข้อมูล งาน คบส. รพ.โกสุมพิสัย ปี 25602017-07-31240d1bffe060f9313c7b232cf4cc96ff4d.xlsx
300แผนป้องกันการทุจริตสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบรบือ ปี 25622019-02-27252a5cd4d039fca446f79ad023d0600393.pdf