แสดง 241 ถึง 260 จาก 5,215 ผลลัพธ์
#เลขที่หนังสือเรื่องลงวันที่แสดงหน้าเว็บหลัก...ไฟล์หนังสือ/ภาพ
     
241มค0032.001-แผนการจัดซื้อวัสดุ(งบดำเนินงาน) ปี 26512018-02-02114c8d3965c5c9d4cf9f9d90ac0d7b5256.pdf
242มค 0032.001/-รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม 25612018-04-30115b8114c90673eb10d89d65cd0cfcdb08.pdf
243มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการก่อสร้าง2021-02-251101ed8388396061df942dfc59f44c5ae4.pdf
244มค0032.001/-ประกาศแผนจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์โรงพยาบาลวาปีปทุม อ.วาปีปทุม จ.มหสารคาม จำนวน 2 รายการ2017-11-281181de830d7ae2e184660b0404b1cfeb74.pdf
245มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้าง (รายการเงินกู้ฯ) ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการครุภัณฑ์ จำนวน 3 โครงการ2021-02-251145278bf8399e521b740c11a848c09e32.pdf
246มค0032.001.3/-ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง รพ.พยัคฆภูมิพิสัย2019-06-21115fd63f7a3aa068ee42d335d0132a7ee0.pdf
247แบบรายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ปีงบประมาณ 2560 ไตรมาสที่ 12017-01-2311876269d6b2b609dbda681745b752aa7e.pdf
248รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559 และ รายงานปรับปรุงการจัดซื้อในปี 25602017-01-2311ef633e672217f577539066b0f2a65232.pdf
249สธ 0604.04/ว1550การเสนอผลงานเพื่อรับรางวัล DMSc Award2016-12-29123f71da3bab5b98b8d128066d419d80f4.pdf
250สธ 0210/256สป.สธ. ประชาสัมพันธ์การรับข้อเสนอการวิจัยเพื่อรับการสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ2560 กลุ่มเรื่องศูนย์กลางทางการแพทย์(Medical Hub) รอบที่22017-01-0612ecfb5fd699071dc4a20c68ae0921ab36.pdf
251มมก.374/2561ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ทุนส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัย2018-08-1012fc2d7b745a6dd580b8c524c67bcfe934.pdf
252สธ 0207.04/ ว 2170ประชาสัมพันธ์กิจกรรม "การประกวดผลงานวิจัย Research oral presentation in CKD"2019-10-1012d3c1e75cf0bdda7575a465bd392aa0e3.pdf
253สธ 0219/ 21221ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรเรื่อง "การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา" ประจำปีงบประมาณ 25612018-08-30122018-08-30-0000001.pdf
254มค 0032.002/ ว 2401ขอเชิญเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานวิชาการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 25622019-08-0712a1cca46d3541757080c7e42857cc853f.pdf
255ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการและส่งผลงานวิจัยหรือนวัตกรรมทางการพยาบาลรูปแบบโปรเตอร์ 2016-09-14125f9a6e495dbbde939b6022a3a990600b.pdf
256นศ 0032.102/640ขอเชิญส่งบทความวิชาการ/วิจัย ร่วมตีพิมพ์ใน "มหาราชนครศรีธรรมราชเวชสาร"2017-01-3012935c85a47f3e041804df8996ec276c3a.pdf
257วช 0005/ว9986ขอเชิญร่วมชมงาน "วันนักประดิษฐ์" ประจำปี 2560 และงานมหกรรมสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ2017-01-3012ee5992b7f9eeb7cdd72e71031ce51427.pdf
258ที่ ชสท.ภอน./ว.17/2561ขอเชิญส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดในการประชุมวิชาการชมรมสาธารณสุขแห่งประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ2018-05-30125ec34d3635535a0e74069ca3a3514e5a.pdf
259ที่ ชสท.ภอน./ว.19/2561ขอเชิญประชุมวิชาการ และประกวดผลงานวิชาการระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปี 25612018-05-3012263f9b32f205991f8f1e9c9abf0f5940.pdf
260มค 0032.002/ ว 1948ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการและส่งผลงานประกวดผลงานวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 1 เขตสุขภาพที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-06-2512ca03622a028e63149412aa1a0c9b790d.pdf